« Tagasi

Hinnapakkumise küsimine - korduspäring Abja Lasteaia „Pähklikeste“ rühmaruumi ehitustööde teostamiseks

Seoses asjaoluga, et 17.05.2024. a Mulgi Vallavalitsuse poolt väljastatud pakkumiskutsele nr 7-2/17-37 laekus kõigest 2 pakkumust ning need ületasid oluliselt Mulgi valla 2024. a eelarvega antud asutuse investeeringuteks ettenähtud vahendeid, esitab Mulgi Vallavalitsus korduva pakkumiskutse.
 
Oodatakse uusi hinnapakkumisi Abja Lasteaia „Pähklikeste" rühmaruumi ehitustööde teostamiseks aadressil Aia tn 24, Abja-Paluoja, Mulgi vald, Viljandi maakond lähtudes lisatud lähteülesandest (lisa) ning sellega seotud dokumentidest. Korduvas pakkumiskutses on vähendatud ehitustööde mahtu keldrikorrusel teostatavate tööde arvelt.
 
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.06.2024 kell 10.00 elektrooniliselt e-posti aadressile hanked@mulgivald.ee. Pakkumise esitamata jätmise soovist palume samuti teada anda. Palume pöörata kindlasti tähelepanu pakkumiskutse lähteülesande (lisa) punktis 12 toodud tingimustele.
 
Lisad: