« Tagasi

Mitu toonekurgi pesitseb Mulgi vallas ?

Valge-toonekurg on üks meie tähelepandavamaid linde, kes asus Eestis pesitsema alles vähem kui kahesaja aasta eest. Ka Euroopas on ta üpris populaarne, kuid on pannud inimesi muretsema, kuna tema arvukus on paljudes riikides tublisti kahanenud ja näiteks Rootsist ja Taanist on ta hoopiski kadunud.

Alates 1934. aastast on Euroopas korraldatud valge-toonekure pesapaikade rahvusvahelisi loendusi, tänavu juba üheksandat korda. Meil on neid linde loendatud alates  1939. a, mil Eesti praegustest piiridest saadi teateid 290 pesa kohta. Nüüdse Mulgi valla alalt tuli toona teateid 23 kurepesa kohta.

2022. a pesitses Mulgi vallas ligikaudu 125 paari valge-toonekurgi. Tänavu suvel püüab looduskaitse seltsi Kitzbergi osakond saada meie valla toonekurepesadest võimalikult täpse ülevaate. Sobivaim aeg kurepesadest ülevaate saamiseks algab jaanipäeva paiku, mil noorlinnud juba tihti pesal püsti seisavad, Juuli lõpupoole lendavad nad pesast välja.  Toonekurepoegade nokk ja jalad on musta värvi, vanalindudel aga punased, mis lubab neil selget vanusevahet teha. 

Selle loenduse käigus koguksime järgmisi andmeid: pesa asukoht (küla, talu või aadress asulas); pesa asukoht (nt puu otsas, elektripostil, katusel vm); kas pesa on looduslik või tehisalusel; mis aastast peale kurepaar seal pesitseb; kas pesa oli tänavu asustatud; mitu poega kurepaaril oli ja mitu neist lennuvõimestus; kas teised kured segasid pesitsemist; kus on lähikonnas veel mõni pesa.

Paluksin kõiki, kel on tähelepanekuid selle toreda suurlinnu pesade kohta, neist teatada kas meilitsi olavrenno@hotmail.com või telefonil 53470162. Kokkuvõtet kureloenduse tulemustest saame lugeda Mulgi Sõna ühest sügisnumbrist.

Olav Renno, linnuteadlane