« Tagasi

Loomade registri teenused uuenevad

18. juunist 2024 muutub põllumajandusloomade registrile loomade andmete esitamine.

Andmete esitamine muutub mugavamaks

Loomapidajate poolt ilmselt kõige enam oodatud uuendusena on kõik põllumajandusloomade registrile esitavate andmetega seotud e-teenused alates 19. juunist koondatud ühtsesse keskkonda. Et teenuse kasutaja vajalikud e-teenused hõlpsasti üles leiaks, on koostöös loomapidajatega uuendatud ka põllumajandusloomade registri teenuste e-PRIA avakuva.

Loomade andmete esitamisega seotud teenused leiab e-PRIA menüüpunktist „Registrid", valides "Loomade register". Avanenud vaates tuleb valida loomaliik, kelle osas soovitakse sündmusi esitada, ning seejärel leida nimekirjast vajalik teenus.

 

 

Muudatustega on teenused saanud ka uue kasutajasõbraliku disaini. Andmete käsitsi sisestamise vajadus on viidud võimalikult väheseks, mis tähendab, et andmete esitamise vormid on maksimaalses võimalikus mahus andmetega eeltäidetud. Uuendatud e-teenustes saavad kasutajad soovi korral andmeid ka CSV-failina üles ja alla laadida, mis vähendab veelgi andmete esitamisega kaasnevat halduskoormust just neil loomapidajatel, kes peavad karjaarvestust mõnes tarkvaraprogrammis või failide kujul.

Hobuslaste pidajad saavad uue e-teenusena kasutada teenust „Hobuslaste liikumine loomapidaja tegevuskohtade vahel". See võimaldab loomapidajal tema hobuste liikumise andmeid enda erinevate tegevuskohtade vahel lihtsamalt edastada.

 

 

Andmete edastamine muutub kiiremaks

PRIA ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi (EPJ) koostöö tulemusena liiguvad andmed kahe asutuse vahel alates käesoleva aasta 18. juunist täisautomaatselt. Seni oli PRIA ja EPJi andmevahetus poolautomaatne ehk kui klient soovis jõudluskontrolliga seoses EPJle esitatud andmeid edastada ka põllumajandusloomade registrile, tuli EPJi e-teenuste keskkonna kaudu esitatud andmed alati e-PRIAs üle kinnitada. Pärast 18. juunit andmeid e-PRIAs enam üle kinnitama ei pea – kui loomapidaja kinnitab EPJi e-teenuses, et ta nõustub esitatud andmete edastamisega PRIAle, liiguvad need automaatselt põllumajandusloomade registrisse. Usume, et PRIA arengukavas seatud siht – andmete esitamine PRIA peetavatesse registritesse saab olema kõigile osapooltele võimalikult halduskoormuse vaba – saab siinkohal ka sisulist tõestust. 

Selleks, et andmed EPJst liiguksid PRIAsse, peab andmete esitajal olema esindusõigus või volitus andmete esitamiseks – kui EPJi iseteeninduskeskkonda andmete sisestaja soovib andmed ühtlasi esitada ka põllumajandusloomade registrile, peab tal olema loomapidajalt, kelle andmeid esitatakse, saadud volitus andmete esitamiseks. Volitusi saab loomapidaja uuendada e-PRIA menüüpunktis „Esindusõigused ja volitused". 

Samuti on loodud tehnilised eeldused selleks, et sarnaselt andmevahetusele EPJga, oleks võimalik andmeid vastu võtta mistahes karjahaldustarkvarast, mis on X-teega liidestunud ning PRIAga andmeedastuseks lepingu sõlminud. Kui loomapidaja kasutab karjahaldustarkvara ja sooviks sealt teatud andmeid PRIAle otse edastada, soovitame enda tarkvarapakkujaga kindlasti ühendust võtta, et PRIA ja tarkvarapakkuja koostöös teha vajalikud tarkvaraarendused, et tulevikus saaks andmeid põllumajandusloomade registrile veelgi mugavamalt edastada. 

Andmete edastamine reaalajas digitaalse ja automaatse masin-masin andmevahetuse vormis on üks Eesti riiklikke prioriteete. PRIA ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös viiakse seda ellu reaalajamajanduse projekti raames. Reaalajamajanduse programmi kohta saab rohkem lugeda programmi kodulehelt https://realtimeeconomy.ee/.

Juhime tähelepanu, et 18. juunil, mil toimub PRIA põllumajandusloomade registri e-teenuste ümberseadistamine, võib teenustes esineda tehnilisi tõrkeid. Seetõttu palume 18. juunil loomapidajatel andmeid mitte esitada, vaid teha seda enne 17. juunit või alates 19. juunist. Rõhutame, et loomadega toimunud sündmused, mille teavitamise tähtaeg on 18. juuni, tuleks esitada kindlasti enne tähtaja saabumist ehk hiljemalt 17. juunil. 

Küsimuste korral palume helistada registrite infotelefonil 731 2311 (E-R 9.00-16.00) või saata e-kiri aadressil loomade.register@pria.ee