« Tagasi

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Mulgi Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu
ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel.
Mulgi Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena garaaži (ehitisregistri kood
puudub) Karksi-Nuias Kivi tn 29 (katastritunnus 48001:001:0763).
Teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume
esitada hiljemalt 01.02.2024, aadressile Mulgi Vallavalitsus, Viljandi mnt 1, 69104 Karksi-Nuia
või e-postile: mulgi@mulgivald.ee.
 
 
 
Pilt loodud AI-generaatori DALL·E 2 abil, kasutades OpenAI tehnoloogiat.