« Tagasi

Oodatakse kandidaate Mulgi valla kultuuripreemiatele

Eelmisel aastal pälvis esimese Mulgi valla Linaõie auhinna kauaaegne orkestrijuht ja puhkpilliõpetaja Iivo Hakkaja.

Loomingulise tegevuse, kultuuritöö korraldamise ja kultuuri propageerimise eest pälvisid preemia ja tänukirja Abja VOU tantsutruppide juhendaja Elle Agar, kammerkoor Kungla ja tantsurühm Samm Sassis.

Kes pälvivad autasud sel aastal?

Mulgi valla kultuuripreemiad (edaspidi preemiad) määratakse väljapaistva tegevuse eest kultuuri edendamisel või saavutuste eest kultuuri vallas, neljas kategoorias.

1. Aasta kultuurisündmus

2. Aasta kultuuritegija

3. Aasta kultuuritoetaja

4. Teenekas kultuuritöötaja, "Mulgi valla Linaõis"

 

Preemiad määratakse Mulgi vallas tegutsevale füüsilistele või juriidilistele isikutele (isikute gruppidele) või muudele ühendustele, mis ei ole juriidiline isik.

Preemiate määramisel arvestatakse saavutusi kultuuri vallas, loomingulist tegevust, tulemuslikkust kultuuritöö korraldamisel, panust kultuuri propageerimisel kalendriaasta jooksul.

Preemia suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega lähtudes eelarvelistestvahenditest. Igal aastal määratakse kuni kolm preemiat ja üks aunimetus „Mulgi valla Linaõis", mis on Mulgi valla kultuurivaldkonna kõrgeim autasu.

Mulgi valla Linaõis aunimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele Mulgi vallas vähemalt 15 aastat (arvestatakse ka liitunud omavalitsustes töötamise staaži).

 Mulgi valla Linaõis aunimetuse laureaadile antakse üle meene, tänukiri, rahaline

preemia. Laureaat kantakse Mulgi valla auraamatusse.

Taotlus esitada hiljemalt 31. detsembriks 2023 kas e-postiga aadressil mulgi@mulgivald.ee või kirjalikult vallakantseleisse.

Taotluses peab ära toodud olema kandidaadi ees- ja perekonnanimi, tema

saavutuste/tulemuste kirjeldus eelneval kalendriaastal ning põhjendus.

 

Tunnustused antakse üle vastaval tunnustusüritusel 1. veebruaril Karksi-Nuia Kultuurikeskuses.