« Tagasi

Mõisaküla päästekomando soetas elektrigeneraatori

Mõisaküla päästekomando soetas elektrigeneraatori

Siseministeerium korraldas turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on Viljandimaa Omavalitsuste Liit.

Mulgi Vallavalitsus osales projektikonkursil ja esitas toetuse taotluse Mõisaküla päästekomandole elektrigeneraatori soetamiseks, mis sai positiivse vastuse.

Siseturvalisuse arengukava 2020 – 2030 toob välja kitsaskoha „Kriisiennetus ja hädaolukordadeks valmisoleku suutlikkus avalikus- ja erasektoris pole piisav ning võib pärssida võimalike hädaolukordade ennetamist või nendega toimetulekut."

Vastavalt arengukavale suurendab elektrigeneraator suutlikkust eri poolte kaasabil ohule reageerida ja kahjusid leevendada.

Projekti sihtrühm on Mõisaküla linna elanikkond, kes on seotud vee kasutuse, kaugkütte (pumbajaama, katlamaja, kooli, hoolekandekeskuse) ja muuga.

Nüüdseks soetatud elektrigeneraatori eest vastutab Mõisaküla päästekomando, kes koostöös Mulgi Vallavalitsusega kasutab elektrigeneraatorit vastavalt vajadusele.

Elektrigeneraator maksis 4365 eurot, millest toetuse suurus oli 3500 eurot.