« Tagasi

Mulgi vald müüb kinnistuid

  • Mulgi Vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras vallale kuuluva Puhkekoha kinnistu Põlde külas Mulgi vallas. (kinnistu nr 20902850 , katastritunnus 48001:001:0669) pindalaga 16,55 ha.

Fotod kinnistust ja ümbritsevast piirkonnast Maa-ameti fotolaos: https://fotoladu.maaamet.ee/?basemap=hybriidk&zlevel=11,25.40297,58.13435&overlay=avaleht

 

  • Mulgi Vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras vallale kuuluva Mõisa kinnistu Penuja külas Mulgi vallas. (kinnistu nr 11578550 , katastritunnus 10501:001:0288, kinnistu nr 11578550) pindalaga 11,71 ha.

Mõisa kinnistule jääb kaitstav looduse üksikobjekt Penuja tamm, ning seda ümbritsev 50 m ulatusega kaitsevöönd. Tuleb arvestada keskkonnaministri 01.02.2023 määrusega nr 10 " Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri " sätestatuga. Ennekõike on keelatud tegevused, mis võivad kahjustada üksikobjekti ning teed ja rajad, mis viivad üksikobjektini on päikese tõusust loojanguni avalikuks kasutamiseks ning kinnisasja omanik peab tagama nimetatud ajal teiste isikute juurdepääsu kaitstavate looduse üksikobjektile. /Keskkonnaministeerium/

Fotod kinnistust ja ümbritsevast piirkonnast Maa-ameti fotolaos: https://fotoladu.maaamet.ee/?basemap=hybriidk&zlevel=11,25.38101,58.04740&overlay=avaleht

 

Täiendav informatsioon: Indrek Lepik, mobiiltelefon 58876466, e- post indrek.lepik@mulgivald.ee

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on müüdava vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.