« Tagasi

Mulgi Vallavolikogu keskkonna- ka heakorrakomisjoni koosolek

Mulgi vallavolikogu keskkonna - ja heakorrakomisjoni koosolek toimub teisipäev

16. mai 2023 a. algusega kell 15.00 vallamajas Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja

 

Koosoleku päevakord:

 

1. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Mõisaküla Kivi tn 2a) 

2. Mulgi valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek

3. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Virraku-Märdi, Virraku-Peetri ja Virraku)

4. Jooksvad küsimused.