« Tagasi

Osale valla arengukava koostamises

Hea Mulgi valla elanik!
Ütle oma sõna sekka, kuidas edasi, mis edasi ja millega edasi?
 
OSALE VALLA  ARENGUKAVA KOOSTAMISES!
Täida Mulgi valla kodulehel küsitlus: https://mulgivald.ee/arengukava-kusitlus ja avalda oma arvamust. 
Vastuseid saab anda kuni 12.aprillini 2023.
 
Kui sa pole aktiivne interneti kasutaja, siis saad oma ideed anda ka paberkandjal. Paberkandjal saab vastused jätta raamatukogudesse ja külamajadesse.