« Tagasi

Mulgi Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosolek

Mulgi Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosolek toimub teisipäeval,

21. märts 2023 a. algusega kell 15.00 vallamajas Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja.

Koosoleku p ä e v a k o r d:

1. Mulgi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskirja II lugemine

2. Mulgi Vallavolikogu 20.12.2022 määruse nr 26 „Mulgi valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine

3.  Ehitise peremehetuse tuvastamine (Pargi tn 28a, Karksi küla)

4.  Vallavara võõrandamine (Kiviaia 17, Karksi-Nuia

5. Vallavara tasuta kasutusse andmine (Veetorni ja Loode tn õhuliini mastid)

6. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Rainert RL OÜ – Kaubi)

7.    7. Jooksvad küsimused