« Tagasi

Puidukoda OÜ detailplaneeringu kehtestamine

Mulgi Vallavalitsus kehtestas 9. märtsi 2023. a korraldusega nr 252 Karksi külas puidutööstuse tootmishoonete ja laoplatsi laiendamiseks detailplaneeringu järgmistel katastriüksustel: Kivi tn 21 (60001:004:0062), Kivi tn 23 (60001:004:0083), Kivi tn 25 (60001:004:0084), Kivi tn 27 (60001:004:0063), Teeääre (60001:004:0850) ja Nuumabaasi tee 4a (48001:001:0996). Detailplaneeringuala suurus on ligikaudu 19 ha.
Planeeringuga kavandatud elluviimisel ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja heaolu. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Mulgi valla kodulehel