« Tagasi

KOV- 79 särtsu

17.jaanuaril kohtusid interneti vahendusel 79 kohaliku omavalitsuse juhid, et läbida õppus kriisiolukorras toimetulekuks. See on kogu õppuse teine etapp, mis järgneb eelmise aasta lõpus toimunud mõttekorjele. Jaanuari ja veebruari jooksul tehakse kokkuvõtted ning edastatakse KOVidele konkreetsed ettepanekud.
Õppuse peamine eesmärk on võimekuse suurendamine, tegutsemaks kriisiolukorras, valmisolek võimalikuks desünkroniseerimisest tingitud elektrikatkestuseks. Õppuse läbiviija on Päästeamet.
Õppus annab võimaluse:
⚡️viia töötajad kurssi nende rolli ja vastutusalaga ;
⚡️edendada sisukat suhtlust erinevate asutuste/ametite ja organisatsioonide vahel; ⚡️hinnata ja kinnitada kavasid, poliitikaid, protseduure ja võimalusi;
⚡️teha kindlaks tugevusi ja tuvastada valdkondi, mis vajavad tugevdamist;
⚡️ õppuseid korraldatakse selleks, et asutuste ja ettevõtete võimest oleks olemas ajakohane ülevaade ning et tekiks selgus, mida konkreetselt peaks parandama või kuhu ressursse suunama.
Liigume koos kriisikindluse suunas!