« Tagasi

Mulgi Vallavolikogu spordikomisjoni koosolek

Mulgi Vallavolikogu spordikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 16. jaanuaril 2023. a

algusega kell  18.00  Abja spordihoones.

Koosoleku p ä e v a k o r d:
1. Mulgi Vallavolikogu määruse nr 64 ,,Mulgi valla sportlaste ja treenerite tunnustamise kord", 

laekunud taotluste läbivaatamine ja ettepanekute tegemine vallavalitsusele
2. Jooksvad küsimused