« Tagasi

Mulgi Vallavalitsus võttis vastu Puidukoja detailplaneeringu

Mulgi Vallavalitsus võttis 10.01.2023 korraldusega nr 45 vastu Karksi külas OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud Puidukoja detailplaneeringu, mis hõlmab järgmisi kinnistuid: Kivi tn 21, Kivi tn 23, Kivi tn 25, Kivi tn 27, Teeääre ja Nuumabaasi tee 4a. Detailplaneeringuala suurus on ligikaudu 19 ha. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva puidutööstuse tootmishoonete ja laoplatsi laiendamine. Planeeringuga on kavandatud hoonete ehitustingimused, juurdepääsud, parkimine, haljastuse ja heakorra  põhimõtted ning kommunikatsioonide võimalikud lahendused. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Karksi valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on ala reserveeritud tootmismaaks.

Puidukoja detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 27.01.2023 kuni 13.02.2023. Paberkandjal saab planeeringu lahendusega tutvuda Mulgi Vallavalitsuses aadressil Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia. Elektrooniliselt on planeeringu materjalid kättesaadavad Mulgi valla kodulehel: https://mulgivald.ee/puidukoda.