« Tagasi

Muutub soojusenergia hind Abja kaugküttevõrgu klientidele

Teatame, et vastavalt Konkurentsiameti 07.12.2022 otsusele nr. 7-3/2022-266 on alates 07. jaanuarist 2023 soojusenergia piir-ja müügihind Abja kaugküttevõrgu klientidele 97,85 €/MWh. Hinnale lisandub seadusega ettenähtud käibemaks.

Vastavalt Majandus-ja taristuministri määrusele kompenseeritakse kaugkütte kodutarbijale 80 EUR/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80 protsendi ulatuses. Hüvitusperiood kestab 1. oktoobrist 2022.a. kuni 31. märtsini 2023. a. tarbitud energia eest väljastatud arvetel. Kompensatsiooni saamiseks ei ole vaja eraldi kuhugi pöörduda, kompenseerimisele kuuluv summa leiab kajastamist soojusenergia arvetel. Arvete väljastamine võib seoses kompensatsiooni määramisega viibida!

Palume klientidel, kelle tarbimiskoha soojusarvesti ei ole kaugloetav,  fikseerida soojusarvesti vahenäidud 07. jaanuari 2023 seisuga ja edastada meilile rita.kiisk@swenergia.ee Kaugloetavate arvestite näidud jõuavad meile kauglugemise teel, nende arvestite näite fikseerida ja edastada vaja ei ole.

 

Hinnainfo leitav ka meie ettevõtte koduleheküljel – https://swenergia.ee/location/abja-paluoja/

 

 

Lugupidamisega

RITA KIISK 

Kliendihaldur
SW Energia OÜ

+372 447 7861

rita.kiisk@swenergia.ee

www.swenergia.ee