« Tagasi

Avalikustamisel on Kivisalu Capital OÜ Veelikse sigala keskkonnamõju hindamise programm.

Avalikustamisel on Kivisalu Capital OÜ Veelikse sigala keskkonnamõju hindamise (KMH) programm. KMH programmiga saab tutvuda avalikul väljapanekul 25.11 – 09.12.2022 Keskkonnaameti veebilehel aadressil https://keskkonnaamet.ee/ (alalehel Keskkonnateadlikkus, avalikustamised > Räägi kaasa! > Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek) ning tööpäeviti Keskkonnaameti Tartu kontoris (Aleksandri 14, ruum 315). Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida (kontaktisik Ivo Ojamäe, ivo.ojamae@keskkonnaamet.ee, tel 505 7438).

Kõigil on õigus esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta kuni 09.12.2022 (k.a) otsustaja kontaktide kaudu.

  • KMH programmi avalik arutelu toimub 14.12.2022 kell 17 Abja Kultuurimaja väikeses saalis, (Pärnu mnt. 28, Abja-Paluoja, teine korrus vasakut kätt) ja veebikeskkonnas Microsoft Teams. Veebikoosolekuga saab liituda SIIN (või https://lingid.ee/TkdNg). Kohtumise ID: 370 396 104 390; parool (vajadusel): o2gC4G.

Taustainfo: Arendaja kavandab kompleksloa taotluse kohaselt suurendada ülesseatud tootmisvõimsust Veelikse sigalas 3049 nuumsea võrra. Olemasolev keskkonnakompleksluba KKL/319482 lubab 4115 kohta nuumikutele. Veelikse sigala asub Viljandimaal Mulgi vallas Veelikse külas Alliku sigala katastriüksusel (katastriüksuse tunnus 10501:004:0087). Seafarmi rekonstrueerimistööde käigus lammutatakse üks amortiseerunud sigala ning muid mittevajalikke väljaehitusi ja farmi laiendatakse kahe sigala võrra ning rekonstrueeritakse 3 lauta. Lisaks ehitatakse juurde üks vedelsõnnikuhoidla.