« Tagasi

Mulgi Vallavolikogu komisjonide koosolekud /3

Mulgi Vallavolikogu spordikomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 15. novembril algusega kell 18.00 Abja spordihoones Abja tee 15, Abja-Paluoja.

Koosoleku p ä e v a k o r d:

 1. Mulgi valla arengukava 2019 - 2026 ja eelarvestrateegia 2022 - 2026
 2. Mulgi valla III lisaeelarve
 3. Külas on spordijuht Taimo Tugi
 4. Jooksvad küsimuse

-----------------

Eelarve – ja majanduskomisjoni koosolek toimub 15. 11.2022 kell 15.00 Abja Kultuurimaja väikeses saalis.

Päevakord:

 1. Mulgi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2022-2026 teine lugemine
  • Ettekandjad: vallavanem Imre Jugomäe ja finantsjuht Külli Mõttus
  • Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 2. Mulgi valla III lisaeelarve
  • Ettekandja: finantsjuht Külli Mõttus
  • Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 3. Pärimismenetluse algatamine
  • Ettekandja: vallasekretär Milja Janson
  • Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel
 4. Maakonna arendusstrateegia tegevuskavast.
  • Ettekandja: volikogu esimees Arvo Maling
  • Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Peeter Rahnel

1.  volikogu määruse eelnõu eelarvestrateegia ja arengukava
1.1.1 22.11.01.Ettepanek eelnõule Mulgi valla eelarvestrateegia 2023 kuni 2026
1.1.2   Mulgi Vallavolikogu liikme Peeter Rahneli ja Esta Jaaksoo ettepanekud
1.1.3.  Mulgi Vallavalitsuse vastused Meie Mulgimaa arengukava ja eelarvestrateegia muudatuseettepanekutele
1.2 Lisa 2 Eelarvestrateegia 2022-2026 parandusettepanekutega
1.2.1 Mulgi 2022E parandusettepanekutega
2. määruse eelnõu Mulgi valla 2022 aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine
2.1 Mulgi valla 3. lisaeelarve
2.2 MULGI VALLA 2022 AASTA 3. lisaeelarve seletuskiri
4. volikogu otsuse eelnõu_pärimismenetluse algatamine  22112022 volikogule
nr 13_3.11.2022_vanemate kogu protokoll

 

-------------------------------

 

Mulgi vallavolikogu Keskkonna - ja heakorrakomisjoni koosolek toimub teisipäev

15. november 2022 a. algusega kell 15.00 vallamajas Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja

Koosoleku päevakord:

1. Mulgi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2022-2026

2. Mulgi valla III lisaeelarve

3. Teearu päikesepaneelide detailplaneeringu  vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

4. Kalmistutega seonduv

Abja kalmistu kuivanud ja ohtlikeks muutuvate kuuskede likvideerimine (tegevuskava ärakuulamine)

 • Halliste kalmistu siseossa Big-bag kottide paigaldus puulehtede tarbeks (tegevuskava ärakuulamine)
 • Kõigi Mulgi valla kalmistutele maetute kalmisturegistrisse saamise aeg (tegevuskava ärakuulamine)

5. Biolabunevate jäätmete käitlemine Mulgi valla avalikel haljasaladel ja kalmistutel (tegevuskava ärakuulamine)

6. Karksi-Nuia Sukaoru kinnistu prügistamine ja koristamise saamatus.

7. Muud jooksvad küsimused