« Tagasi

Mulgi Vallavolikogu komisjonide koosolekud

Mulgi Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 20. septembril 2022. a algusega kell 15.00 vallamajas Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja.

 

Koosoleku päevakord:
 1. Kohaliku omavalitsuse (tuuleparkide) eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
 2. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Järvemäe kinnistu, Tuhalaane küla)
 3. Muud jooksvad küsimused

 

 

Mulgi Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek toimub kolmapäeval,  21. septembril 2022. a algusega kell 15.00 Kulla Leerimajas.

Koosoleku päevakord:

 1. Lapsehoiuteenuse osutamise kord Mulgi vallas
 2. Täisealise isiku hoolduse tagamise kord Mulgi vallas
 3. Varjupaiga- ja turvakoduteenuse osutamise kord Mulgi vallas
 4. Vältimatu sotsiaalabi ja täiendavate vajaduspõhiste sotsiaalteenuste kord Mulgi vallas
 5. Kohal tõstatuvad teemad

 

 

Mulgi Vallavolikogu spordikomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 21. septembril 2022. a algusega kell 17.00 Abja spordi- ja tervisekeskuses.


Koosoleku päevakord:

1. Karksi-Nuia Spordikooli põhimääruse eelnõu arutelu
2. Jooksvad küsimused

 

 

Mulgi  Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 21. septembril 2022. a algusega kell 15.00  

vallamajas Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja.

Koosoleku p ä e v a k o r d:

 1. Audiitori määramine
 2. Vallavara võõrandamine (Polli küla, Longi tee 3-9; Põlde küla, Aedniku kinnistu)
 3. Vallavara tasuta kasutusse andmine (Karksi-Nuia, Kalda tn 6a ruumid nr 101, 102, 103 – OÜ MaaArst)