« Tagasi

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd Mõisaküla Kool-Lasteaia direktorile

Avalik konkurss Mõisaküla Kool-Lasteaia direktori ametikohale

 

Mõisaküla kooli ja Mõisaküla lasteaia ümberkorraldamise tulemusel tekkinud uus haridusasutus. Mõisaküla Kool-Lasteaed otsib direktorit, kes on motiveeritud kujundama tugevat alus- ja põhiharidust (1-4 klass), et luua selle kaudu valla tulevikku.

 

Mõisaküla Kool-Lasteaed tegutseb Mulgi vallas Mõisaküla linnas: lasteaed aadressil Vabriku tn 10 ja kool aadressil Pärnu mnt 39.

 

1. Tööülesanded: Kool-Lasteaia süsteemne ja tulemuslik juhtimine, efektiivne ja heaperemehelik majandamine, kvaliteetse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ning koostöös huvigruppidega kaasaegse, mitmekülgse ja turvalise õpi- ja töökeskkonna arendamine.

 

2. Töökoha asukoht on Mõisaküla linn Mulgi vald.

 

3. Nõuded kandidaadile:

3.1 magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja juhtimiskompetentsid;

3.2 juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;

3.3 teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;

3.4 töö- ja juhtimiskogemus;

3.5 hea pingetaluvus ning võime töötada süsteemselt ja eesmärgipäraselt;

3.6 algatus- ja otsustusvõime;

3.7 analüüsi- ja planeerimisoskus;

3.8 väga head suhtlemis- ja koostööoskus;

3.9 teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest;

3.10 väga hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele (soovituslik) oskus vähemalt suhtlustasandil;

3.11 kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;

3.12 kasuks tuleb autojuhiloa B-kategooria olemasolu.

 

4. Omalt poolt pakume: eneseteostusvõimalust eesmärgiga panustada kogukonna kool-lasteaia arengusse; olla inspireeriv juht oma meeskonnale; erialase enesetäiendamise võimalust.

 

5. Tööle asumise aeg: august 2022.

 

6. Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

6.1 allkirjastatud kandideerimisavaldus;

6.2 elulookirjeldus (CV);

6.3 kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

6.4 kandidaadi kirjalik nägemus tänapäeva väikekooli ja koolieelse lasteasutuse juhtimisest ning edasisest arengust;

6.5 muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

 

7. Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 8. juuli 2022 digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee või Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, märgusõnaga „Mõisaküla Kool-Lasteaed direktor".

 

8. Kontaktisik: haridus- ja noorsootööspetsialist Reelika Liivak, telefon 524 3615, e-posti aadress reelika.liivak@mulgivald.ee

Alus: Mulgi Vallavalitsuse 31.05.2022 korraldus nr 408