« Tagasi

Mulgimaal on kasvamas tuleviku ettevõtjad!

„Usun ning loodan, et sügiseks on Mulgimaal Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga liitunud kõik koolid ja lasteaiad, ja et üksteiselt õppides ja kogemusi vahetades ongi Mulgimaa koolides ja lasteaedades ainult algatusvõimelised ja ettevõtlikud noored," räägib Viljandimaa Arenduskeskuse Ettevõtliku Kooli programmi koordinaator Tiia Mikson.

Tiia Mikson on juba pool sajandit pühendanud oma elu haridustööle ja pälvis 2021 Aasta Õpetaja Galal haridustöötaja elutööpreemia. Ettevõtliku Kooli programmi koordinaatorina alustas Mikson tööd 2022 aasta alguses ja on alustanud suhtlemist KOVidega pakkudes neile programmi kui võimalust kõiki õppeasutusi ühtselt arendada ja Ettevõtliku Kooli programmi tööriista Standardi abil nende käekäiku jälgida.
„Kuna oma kogemuste põhjal tean, et Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi tööriist Standard on suurepärane kvaliteedijuhtimissüsteem nii kooli kui lasteaia terviklikuks hindamiseks ja arendamiseks, sestap alustasingi algusest - vahetust suhtlemisest KOVide  ja õppeasutuste haridusjuhtidega. Sellise võrgustiku loomine oli minu jaoks loomulik ja ka ainuvõimalik tegevus, seda enam, et Ettevõtliku Kooli Standard on struktureeritud vastavalt sisehindamise valdkondadele ja on ühendatav sisehindamisega tervikuna, aga vastutus hariduse kvaliteedi eest lasub just juhtidel. Koostöö KOVide haridusjuhtidega on olnud algusest peale meeldiv ja väga hästi sujunud ning samuti on väga tore olnud näha innustuvaid koolide ja lasteaedade juhte," kirjeldab oma töö sisu ja edu tagamaid Mikson.
„Tänaseks on Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga liitumislepingu sõlminud juba kõik Mulgi valla koolid ja lasteaiad, aga allkirjastamisvalmis on ka Viljandi valla koolide ja lasteaedade kobarleping - kõik valla haridusasutused liituvad," lisab Mikson.    

Mulgi vallast liitusid:
August Kitzbergi Gümnaasium,
Halliste Kool,
Mõisaküla Kool,
Abja Lasteaed, ,
Karksi-Nuia Lasteaed,
Halliste Lasteaed Pääsuke,
Mõisaküla Lasteaed,
Õisu Lasteaed.


Varasemalt on samast vallast liitunud Abja Gümnaasium.

 

Mulgi vald näeb haridusasutuste jaoks Ettevõtliku Kooli programmiga liitumises head tööriista enesehindamiseks. „Ettevõtlusõpetus on meie kõigi jaoks oluline, annab võimaluse võrgustikutöös osaleda ja omavahelist koostööd teha. Õpilaste omaalgatuslikud tegevused, ettevõtlikkus, omavaheline koostöö kindlasti suureneb ning annab kindlustunde ja julguse oma elu juhtimisel. See haridusprogramm on elustiil, mis rikastab, arendab Mulgi valla koole ja lasteaedasid," räägib Mulgi valla haridus- ja noorsootööspetsialist Reelika Liivak.

„Programmi rahastab kuni 2023 august Euroopa Sotsiaalfondi programm ning oleme hetkel tegelemas uute rahastusvõimalustega programmi jätkumiseks, et tagada kõigile huvilistele tugi - st võimalused koolitusteks ning eneseanalüüsi läbimiseks Ettevõtliku Kooli Standardi järgi ka peale programmiperioodi lõppu," selgitab programmi olulisust Andres Huul, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused juhatuse liige.
Mai alguse seisuga on liitunud 183 õppeasutust, neist veidi üle 30 lasteaia. Eestis on 2021/22 õppeaastal haridussilma andmetel 517 üldhariduskooli ning 597 lasteaeda. Lasteaedadega liitunute arv on tagasihoidlikum seetõttu, et programm muutus abikõlblikusk neile alates 2021 aastast, kuid tänaseks on ka lasteaedade huvi väga suur.

Lisainfo:
Kristel Koddala
Ettevõtliku Kooli üle-eestiline koordinaator
+372 5341 6112
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused
kristel.koddala@arenduskeskused.ee
www.evkool.ee