« Tagasi

Teavitus riigiteel ehitustööde teostamise kohta

Austatud kohalik elanik,

 

Teavitame, et alates 16.05.2022 teostatakse ehitustöid riigiteel nr 6 Valga-Uulu km 73,967 -75,152  ja km 74,93 Jussi sillal. Sellega seoses toimuvad liikluskorralduslikud muudatused perioodil 16.05.2022 kuni 16.08.2022. Eelpool mainitud teega piirnevatele kinnistutele võimaldatakse ligipääs kogu ehitusperioodi jooksul. Ehitusega kaasneb paratamatult müra ja tolm, mille tekkimist proovib tööde teostaja minimaliseerida.

Palume mõistvat suhtumist ning küsimuste korral pöörduda allpool toodud kontaktide poole.

 

Lugupidamisega

 

Kerot Kull

kerot@lteed.ee

+372 57501199

Lääne Teed OÜ