« Tagasi

Vallavolikogu komisjonide koosolekud

Mulgi Vallavolikogu spordikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 24. jaanuaril 2022. a algusega kell 10.00 vallamajas Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja.

Koosoleku päevakord:

1. Sportlaste tunnustamiseks laekunud taotluste läbivaatamine

2. Mulgi valla 2022. aasta eelarve

3. Muud küsimused

 

Mulgi Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 24. jaanuaril 2022. a algusega kell 15.00  Kulla Leerimajas

Koosoleku päevakord :

1. Mulgi Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 14 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine" muutmine (sünnitoetuse suuruse muutmine)

2. Mulgi valla 2022. aasta eelarve eelnõu

3. Valdkondlik tegevusplaan 2022-2025

 

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 24. jaanuaril 2022. a algusega kell 16.00  vallamajas Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja.

Koosoleku päevakord:

1. Seisukohavõtt alustava õpetaja toetuse avaldustele (Mõisaküla)

2. Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa suurus 2022. aastal.

3. Mulgi valla 2022. aasta eelarve

4. Muud küsimused

 

Mulgi Vallavolikogu keskkonna - ja heakorrakomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 25. jaanuaril 2022 a. algusega kell 15.00 vallamajas Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja.

Koosoleku päevakord:

1. Seisukohavõtt loa andmiseks varaliste kohustuste võtmiseks (ühishankes osalemine „Loomade varjupaiga teenus" 36 kuuks

2. Mulgi valla 2022. aasta eelarve

3. Muud küsimused

 

Mulgi Vallavolikogu spordikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 31. jaanuaril 2022. a algusega kell 18.00 vallamajas Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja.
 
Koosoleku päevakord:
1. Sporditoetuste laekunud taotluste läbivaatamine