« Tagasi

Algab energiakulude hüvitamine

Energiahinna tõusu leevendamiseks loodud elektri-, gaasi- ja küttearvete osalise hüvitamise riiklikud ettevalmistustööd on tänaseks tehtud ning kohalikud omavalitsused on taotluste vastuvõtuga juba algust teinud või sellega jaanuaris alustamas.

 

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on omavalitsused teinud tublilt ettevalmistusi, et toetus jõuaks abivajajateni võimalikult operatiivselt ja kiiresti. „Energiakulude hüvitamise korraldus on tänaseks koostöös omavalitsustega välja töötatud ning taotlejal ei maksa seda peljata. Põhiinfona on vajalik nimetada pereliikmed, teada nende sissetulekuid ja panna kaasa energiaarved, vajadusel abistab taotlemisel igati omavalitsus," ütles minister. „Julgustame kuni keskmise sissetulekuga inimesi kindlasti hüvitist taotlema – see raha on mõeldud peredele igapäevasel majandamisel abiks ning kulub talvisel perioodil kindlasti ära."

 

Selleks, et kõigil omavalitsustel oleks ühtne süsteem toetuse arvutamiseks ja välja maksmiseks, arendas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus spetsiaalse lahenduse sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR. Keskuse direktori Margus Armi sõnul loodi süsteem selleks, et vähendada taotluste vastuvõtmise ja menetlemisega kaasnevat aja- ja töömahtu. „See tähendab, et STAR-lahendus arvutab ise nii inimese sissetulekud kui ka erinevate energiakulude hüvitise summa ning toetust on võimalik korraga saada kõigilt elektri, gaasi ja kaugkütte hinnatõusuga seonduvatelt arvetelt."

 

Energiahinna tõusu toetust saavad inimesed taotleda rahvastikuregistri-järgsest omavalitsusest ning info selle kohta, millal taotluste vastuvõtt algab, avaldab iga omavalitsus oma infokanalite vahendusel. Koondinfo taotlemise alguskuupäevade jm kohta leiab ka rahandusministeeriumi veebilehelt

www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine.

 

Taotlemiseks on vajalik täita hüvitise taotlus ja esitada sinna juurde energia tarbimise arved. Kõigile omavalitsustele saab taotlusi esitada nii elektrooniliselt, paberkandjal kui ka ise kohale minnes. Omavalitsused soovitavad võimalusel hüvitist taotleda e-kanalite vahendusel ning kohale minna või helistada juhul, kui taotlemisel vajatakse nõu või abi.

 

Taotlusele lisatavad energiaarved on võimalik kõige lihtsamalt pdf-formaadis alla laadida enda energiamüüja iseteeninduskeskkonnast:
Eesti Energia e-teenindusest, Eesti Gaasi e-teenindusest, Alexela iseteenindusest, Imatra Elektri iseteenindusest, VKG Elektri iseteenindusest, Elektrumi iseteenindusest ja 220 Energia e-teenindusest. Lisainfo: www.energia.ee/uudised/blogi/-/energiakulude-huvitamine-mida-peaksid-teadma.

 

Muid dokumente on vaja juhtudel, kui näiteks taotleja elukoht erineb rahvastikuregistri andmetest, kui eluruumi üüritakse (üürileping) vms. Lisadokumentide nõude täpsustab vajadusel kohalik omavalitsus.

 

Alus: riigihalduse ministri määrus Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele.

 

Rahandusministeeriumi pressiteade

07.01.2022