« Tagasi

Tunnusta sotsiaalvaldkonda panustajaid

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) algatas sotsiaaltöötajate päeva tähistamise traditsiooni Eestis 2007. aastal, et tutvustada inimestele sotsiaaltööd ja tunnustada sotsiaalvaldkonnas töötavaid tublisid inimesi. 2007. aastal korraldas Rahvusvaheline Sotsiaaltöötajate Föderatsioon (IFSW, International Federation of Social Workers) esmakordselt üleilmse sotsiaaltöö päeva tähistamise 27. märtsil, millega ühinesid sotsiaaltöötajad kõigis maailmajagudes. 2008. a võttis Rahvusvaheline Sotsiaaltöötajate Föderatsioon (IFSW) vastu otsuse tähistada iga-aastast sotsiaaltöö päeva märtsi kolmandal teisipäeval. Üleilmset sotsiaaltöö päeva peetakse sotsiaaltöötajate saavutuste tähistamiseks ja selle tänuväärse töö esiletoomiseks.

Iga-aastane tunnustamise konkurss on hea võimalus tõsta esile oma piirkonna, valla või asutuse kõige tublimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonda panustajaid, kes on oma pühendunud tegutsemisega muutnud inimeste ja kogukonna elu paremaks.

2022. aasta sotsiaalala töötajate konkurssi viiakse läbi koostöös Sotsiaalministeeriumi, Eesti Tegevusjuhendajate Liidu, Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu ja Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Seltsiga.

 

Selle aasta sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate konkurss on käivitatud ja kandidaatide esitamise tähtaeg on 4. veebruar 2022. Kandidaate saab esitada 11 kategoorias:

 • Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas
 • Aasta sotsiaalvaldkonna asutus (sh hoolekandejuht)
 • Aasta sotsiaaltöötaja
 • Aasta lastekaitsetöötaja
 • Aasta hooldustöötaja
 • Aasta tegevusjuhendaja
 • Aasta tugiisik või isiklik abistaja
 • Aasta noor sotsiaalvaldkonna uustulnuk
 • Aasta vägivallaennetaja / vaimse tervise toetaja
 • Aasta koostööpartner
 • Aasta ESTA liige

Kandidaatide esitamiseks palume tutvuda kandidaatidele esitatavate nõuete ja kriteeriumitega, täita kandidaadi esitamise vorm ning esitada see digiallkirjastatult. Kandidaadi esitamise vormid eri kategooriate järgi koos juhendmaterjalidega asuvad ESTA kodulehel www.eswa.ee/konkurss/.

Taotlused saata hiljemalt 4. veebruariks 2022 e-posti aadressile tunnustamine@eswa.ee. Lisainformatsioon telefonil 5343 7323 Marianne-Elisabeth Agu või e-posti aadressil  tunnustamine@eswa.ee.

Sotsiaalala töötajate tunnustusüritus toimub rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeval 15. märtsil 2022 Jõhvi Kontserdimajas.

Sotsiaalala töötajate üritust rahastatakse ESF meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused".