« Tagasi

Taas on aeg tunnustada Mulgi valla parimaid sportlasi

Kuni 15. jaanuarini saab esitada kandidaate Mulgi valla parimate sportlaste ning parima võistkonna ja treeneri tunnustamiseks

 

Kandidaate võivad esitada Mulgi valla elanikud ja vallaga seotud isikud, volikogu, vallavalitsus, vallas registreeritud ja tegutsevad juriidilised isikud, erakonnad, liidud, seltsid, klubid jne.

 

Mulgi Vallavalitsus ootab vormikohaseid taotlusi (vaata all täiendavat infot) sportlase, treeneri ja võistkonna tunnustamise kandidaatide kohta 15. jaanuariks 2022. a kirjalikult (aadressile Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja, Viljandi maakond) või e-postiga mulgi@mulgivald.ee. Taotluses peab ära toodud olema kandidaadi ees- ja perekonnanimi, tema saavutuste  tulemuste kirjeldus eelneval kalendriaastal ning põhjendus.

 

Silmapaistvate sportlike saavutuste eest saavad tunnustused parim naissportlane, parim meessportlane, parim noor naissportlane, parim noor meessportlane, parim võistkond, parim veteran ja parim treener. Nende nimetustega kaasneb tänukiri ja vallavalitsuse poolt kinnitatud rahaline preemia, mis antakse üle Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva tähistamisel.

 

Täiendav info:

Õigusakt: Mulgi valla sportlaste ja treenerite tunnustamise kord 

Taotluse vorm: Ettepanek Mulgi Vallavalitsusele tunnustuse määramiseks