« Tagasi

Mulgi vald tunnustas noorsootöö valdkonna 2021. aasta silmapaistvamaid tegijaid

28. detsembril kell 11 toimus Abja-Paluoja vallamajas tunnustussündmus, kus anti esmakordselt välja Mulgi valla aasta noorsootöö valdkonna aunimetused.

 

Mulgi valla aasta noorsootöö tegija on August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi huvijuht Alice Virit ja Mulgi valla aasta noor tegija on Mulgi valla noortevolikogu esimees Berit Tugi. Aasta noorsootöö tegu on Mõisaküla linnamäele rajatud discgolfi park, mille eest sai tunnustuse ettevõtmise eestvedaja Viktor Siigur.

Aunimetuse saajaid õnnitlesid abivallavanem vallavanema ülesannetes Dmitri Orav, abivallavanem Arvi Meidla ning haridus- ja noorsootööspetsialist Reelika Liivak.

„Kui oleme ise aktiivsed, osaleme oma kodukoha tegemistes, pakume välja uusi ideid ja aitame neid ellu viia, siis sellega rikastame ka oma kogukonna elu. Noorsootöö mõjutab meie kõigi heaolu, kuna tänased noored loovad tulevikku. Seega on ääretult oluline esile tuua neid, kes noorte heaks tegutsevad," sõnas Dmitri Orav.

„Mul on hea meel, et meie ümber märgatakse inimesi, kes panustavad meie noortesse," ütles Mulgi valla haridus- ja noorsootööspetsialist Reelika Liivak.

Tunnustatuid autasustati tänukirja ja preemiaga. Kingitud lilleseaded valmistas lillepood „Eva Lilled".

 

Mulgi valla aasta noorsootöö tegija 2021 – ALICE VIRIT

Viis aastat August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi huvijuhi ametis olnud Alice Virit on tööga paralleelselt omandanud erialase kõrghariduse Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias ning paistnud kogu oma ametiaja vältel silma positiivse ellusuhtumise ja algatusvõime poolest ning innuka panustamisega kohalike noorte ellu.

Alicet iseloomustab kogukondlik, erinevaid asutusi ja huvigruppe liita püüdev ning pärandkultuuri väärtustav mõtlemine – ta näeb noorsootööd ja ettevõtmisi kogu valla kontekstis, otsib ja leiab koostööpartnereid üle Eesti ning on osalenud ka rahvusvahelistes projektides. Oma ametis toetab Alice õpilasomavalitsuse tööd ning on nii selles rollis kui pedagoogitöö köögipoolega kursis oleva klassijuhatajana tänuväärseks, teadlikuks ja tasakaalustavaks ühenduslüliks õpilas- ja õpetajaskonna vahel. Koroonaaja piiratud tingimustes on Alice lakkamatult proovinud leida alternatiivseid võimalusi huvitegevuseks ning noorte sotsiaalse aktiivsuse säilitamiseks.

Käesoleval aastal on ta paistnud silma kahe mahuka ja edukaks osutunud ettevõtmisega: Alice on viinud läbi kolm Rakett 69 õpilaagrit (koostöös samanimelise üleriigilise aktiivgrupiga) ning kutsunud ellu liikumise HK Unicorn Squad kohaliku huviringi robootikahuvilistele tütarlastele.

 


Mulgi valla aasta noor tegija 2021 – BERIT TUGI

Berit Tugi on aktiivne noor neiu, kelle jaoks on oluline tõsta noorte teadlikkust ja innustada oma eeskujuga noori rohkem kaasa rääkima neid puudutavates küsimustes. Ta panustab aktiivselt sellesse, et noored oleksid aktiivsed ühiskonnaelu liikmed ja neid huvitaks päriselt see, mis meie ümber toimub. 2020. aastal valiti Berit Mulgi valla noortevolikogusse ja temast sai noortevolikogu esimees. Noortevolikogu juhtimist on võtnud ta väga tõsiselt ja soovinud palju ära teha, ta on teinud ja teeb seda tööd suure südame ja tõsise entusiasmiga. Ühe tema ideena ja eestvedamisel toimus Mulgi vallas esmakordselt kohalike omavalitsuste valimiste valimisdebatt ning selle korraldusse andis endast kõik.

Mulgi valla noortevolikogu esimehena ja Mulgi valla esindajana on ta aktiivne olnud Eesti Noorteühenduste Liidu tegemistes ning tõstnud Mulgi valla noortevolikogu ENL esindusliikmete osaluskogude hulka. Berit on oma julguse, hakkamise ja pühendumisega silma hakanud paljudele ning seetõttu esindas ta kõiki noortevolikogusid üle Eesti suvel Paides toimunud Arvamusfestivalil, kus ta osales esinejana debatil „Mind lihtsalt ei huvita Eesti poliitika... VIST?". Berit on andnud suure panuse noorte poliitikahuvi tõstmisesse Mulgi vallas 2021. aasta jooksul.

 

 

Mulgi valla aasta noorsootöö tegu 2021 – Mõisaküla linnamäele rajatud discgolfi park – VIKTOR SIIGUR

 

Viktor Siigur on oma tööga teinud Mõisaküla linnamäest mõnusa ajaveetmise koha. Tänu tema pingutustele on sinna rajatud discgolfi park, koos mõnusate istumiskohtadega. Lisaks discgolfi rajale on sinna lisandunud ka väikene matkarada, kuhu noorte abiga püstitati püstkoda. Puude vahele on paigaldatud ahviraudtee, mis on mõeldud lastele. Viktor hooldab rada igapäevaselt ning seda teeb ta üksinda. Ta soovib seda aina arendada ja laiendada.

Peale selle korraldab ta iga suvi mitmeid discgolfi võistlusi, kus alati on palju osalejaid. Võistlejad, kes pole kohalikud, kiidavad linnamäge taevani. Viktor on ka veel ringijuht, kus tutvustab ja õpetab Mõisaküla noortele discgolfi. Ta on väga pühendunud, rääkides Mõisaküla linnamäest, tuleb tal alati sära silma. See töö ja vaev, mis ta on panustanud, on hindamatu. Kõik see on tema vabast ajast ja tahtest tehtud. Tänu temale on Mõisakülas võrratu paik, kuhu minna.

 

 

Õnnitleme ja täname aunimetuste saajaid! Edu ja jaksu edaspidiseks!

Mulgi Vallavalitsus

 

Pildil vasakult: Viktor Siigur, Alice Virit ja Berit Tugi. Foto: Evelin Pissarenko