« Tagasi

Tagasivaade esimesele Mulgi vallavolikogule

2017. aasta oktoobris valiti neljale endisele omavalitsusele ühine volikogu. Kui enne oli nelja omavalitsuse peale volikogu kohti 52, siis uues ühinenud Mulgi vallas ainult 21 volikogu liiget.

 

Kui kohtade arv volikogus langes kaks ja pool korda siis, kandideerijate arv langes ainult 15 protsenti. Uude Mulgi vallavolikogusse kandideeris seitse erinevat nimekirja, valimiskünnise ületas neist ainult neli. Keskerakond saavutas 8, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 7, Reformierakond 3 ja valimisliit ühtsed mulgid 3 liiget. Koalitsiooni moodustasid Keskerakond ja Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, kellel kokku oli 15 mandaati. Keskerakonnal oli alati võimalus napi enamusega 11-liikmelise koalitsiooni moodustamiseks emba-kumba väiksema partneriga, seevastu Isamaa ja Res Publica Liidul oleks olnud vaja mõlemat väikest partnerit. Need olid rahva poolt valimistega paika pandud uue Mulgi valla jõujooned.

 

Volikogu algus oli küllaltki rabe. Kokku olid saanud nelja erineva organisatsiooni esindajad, kellel oli eelnev erinev arusaam ja kogemus valla juhtimisest. Eks see on ikka nii, kui kokku pannakse uusi meeskondi. Algab enesekehtestamine, liitlaste otsimine, partneritega suhestumine. Läbi tuleb elada kõik organisatsiooni arenguetapid. Kergemaks ei teinud ka asjaolu, et volikogu liikmetest üle poole ehk 12 liiget olid olnud endistes omavalitsustes volikogu esimehed või vallavanemad. Pingeid lisas veelgi, et kolmes volikogus esindatud nimekirjas on volikogu liikmed pärit enamalt jaolt ühest endisest omavalitsusest. Nii ristusid sageli volikogus arusaamad, kuidas midagi teha, või siis ristati piike piirkondade huvist lähtuvalt.

 

Esimesel Mulgi vallavolikogul oli suur ülesanne harmoniseerida kõigis neljas omavalitsuses kehtinud määrused, mis reguleerisid valla tööd ja inimesi puudutavaid eluvaldkondi. Vaja oli jõuda selleni, et õigusruum on üle valla ühesugune. Alates toetuste määradest ja lõpetades heakorra eeskirjadega. Volikogu pidas nelja aasta jooksul 41 istungit, sealhulgas mõned ka üle veebi tulenevalt pandeemiast tingitud olukorrast. Vastu võeti 154 määrust ehk üldakti, mis reguleerivad valla elu üldiselt, ja 213 otsust, mis on suunatud konkreetse küsimuse lahendamisele. Kui võtta istungitele kulunud aeg ja vastu võetud otsused, siis keskmiselt kulus päevakorrapunkti arutamisele ja otsustamisele 15 minutit. Kindlasti on punkte, mille arutamiseks kulus kordades rohkem aega.

 

Volikogu päevakorrapunkti arutamine on väga reglementeeritud. Kõigepealt on ettekanne eelnõu esitaja poolt, sellele järgneb volikogu komisjoni poolne kaasettekanne ja siis saab iga volikogu liige küsida kuni kaks küsimust ettekandjatelt ning peale seda on igal volikogu liikmel õigus sõnavõtuks. Kui parandusettepanekuid ei ole, liigutakse otsustamise juurde. Volikogus otsustamisele kuluv lühike aeg tähendab seda, et enne volikogu tuleb ära vaielda eelnõuga seotud küsimused.

 

Esimeses Mulgi vallavolikogus seadsime sisse korra, kus volikogu eelnõud tuli volikogu liikmetele esitada kaks nädalat enne volikogu toimumist. See andis piisava aja volinikele eelnõudega tutvumiseks ja parandusettepanekute esitamiseks, kas otse eelnõu esitajale või siis eelnõud menetlevale volikogu komisjonile. Iga eelnõu menetlemiseks määras volikogu esimees komisjoni, kes pidi oma komisjoni istungil eelnõud arutama ja volikogu istungil selle kohta kaasettekande tegema. Volikogu liikmetelt ja komisjonist tulnud parandusettepanekud edastati eelnõu esitajale enne volikogu. Kui eelnõu esitaja aktsepteeris parandusettepanekud ja lülitas need eelnõusse, siis neid volikogus enam ei menetletud. Enamus eelnõusid esitas volikogule vallavalitsus, mõned eelnõud esitasid ka volikogu liikmed ja volikogu komisjonid.

 

Eriti tahaks komisjonide töö juures välja tuua eelarve ja majanduskomisjoni eesotsas Kati Kuusega, kes pidas 38 komisjoni koosolekut ja menetles eelnõusid alati väga põhjalikult ning tegi omapoolseid ettepanekuid vallavalitsusele. Veel võiks välja tuua maa- ja keskkonnakomisjoni Mati Tarkuse juhtimisel ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni eesotsas Mari Saarelaga väga hea sisulise töö poolest.

 

Volikogu esimehena tänan veel kord kõiki volikogu ja volikogude komisjonide liikmeid, vallavalitsust ja ametnikke tehtud töö eest. Nii kuidas küntakse esimene vagu, määrab paljuski millised on järgmised künnivaod. Toimunud valimised näitasid, et meie tööd on hinnatud.

 

Uues volikogus on uus olukord. Neli aastat valda juhtinud koalitsioon jätkab, aga volikogu opositsioon on peale valimisi täielikult välja vahetatud. Volikogus on kaks täiesti uut nimekirja ja viis uut liiget, kes pole varem volikogu töös osalenud. Kehtivuse on lõpetanud nelja omavalitsuse ühinemisleping. Valla juhtimiseks ja arendamiseks on kokku lepitud koalitsioonileping. Usun, et see kõik kokku loob võimaluse heaks koostööks volikogus, misläbi luuakse vallakodanikele edumeelset ja parimat koduvalda.

 

Ma soovin, et me ei vastanduks üksteisele vaid tunneksime, et Mulgi vald on meie ühine koduvald. On hea, kui me kõik tunneme ühtemoodi head meelt, kui midagi on hästi meie kodutanumal või meist kaugel valla teises otsas.

 

Arvo Maling,

Mulgi valla volikogu esimees 2017-2021

 

Foto: Mulgi vallavolikogu esimene koosseis novembris 2017. Autor: Ain Tõnts