« Tagasi

Vallavolikogu valis Mulgi vallavanemaks Imre Jugomäe, kinnitati vallavalitsuse liikmed ja valiti alatiste komisjonide esimehed

Eile, 22. novembril toimus Karksi-Nuia kultuurikeskuse saalis Mulgi Vallavolikogu teise koosseisu teine istung, kus oli päevakorras Mulgi vallavanema valimine, vallavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja liikmete kinnitamine, vallavalitsuse palgaliste liikmete ametisse nimetamine, töötasude ja hüvitiste määramine, samuti vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja esimeeste valimine ning mitmed teised küsimused.

Mulgi vallavanemaks valiti 14 poolthäälega Imre Jugomäe. Vallavalitsus otsustati moodustada kaheksaliikmelisena: vallavanem, kaks abivallavanemat ja viis vallavalitsuse liiget. Vallavalitsuse isikuline koosseis otsustati järgnevalt: vallavanem Imre Jugomäe, abivallavanemad Arvi Meidla ja Dmitri Orav, vallavalitsuse liikmed Heiki Jänes, Kunnar Keres, Ervin Tamberg, Villu Võsa ja Taivo Västrik.

Moodustati üheksaliikmelised alatised komisjonid: eelarve- ja majanduskomisjon, esimees Peeter Rahnel; sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, esimees Andres Rõigas; haridus- ja kultuurikomisjon, esimees Taevo Viitas; spordikomisjon, esimees Reet Paju; kodanikuühenduste ja külaarengu komisjon, esimees Tarmo Simson ning keskkonna- ja heakorrakomisjon, esimees Raul Song.

15. novembril, mil toimus Mulgi vallavolikogu uue koosseisu esimene istung, valiti volikogu esimeheks Arvo Maling ning volikogu aseesimehe kohale Peeter Rahnel.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 16. detsembril.

 

Mulgi Vallavolikogu 22.11.2021 istungi salvestus

 

Foto

Mulgi Vallavolikogu II koosseis. Foto: TaavidMeedia