« Tagasi

Mulgi vald tunnustas haridustöötajaid

5. oktoobril tähistati Mulgi vallas õpetajate päeva. Traditsiooniliselt toimus ka Mulgi valla aasta haridustöötajate tunnustamine.

Tunnustuse pälvisid:

Teenekas õpetaja 2021 – Maie Liiber

Aasta õpetaja 2021 – Anneli Veevo

Aasta haridusasutuse juht 2021 – Ardo Agasild

Aasta noor õpetaja 2021 – Riina Linaste

Aasta alushariduse õpetaja 2021 – Annika Artla

Suur aitäh ja palju õnne!

 

TEENEKAS ÕPETAJA – MAIE LIIBER

 

Maie Liiber on vene keele õpetaja alates aastast 1979. Töökogemust on kokku suisa 42 aastat AKG-s. Ta on panustanud õpilaste arengu toetamisse, arvestanud iga õppija võimekust ja individuaalsust. Maie on pikalt olnud klassijuhataja, nõustanud õpilasi ja lapsevanemaid. Kolleegidele on eeskujuks oma rahulikkuse ja järjekindlusega. Aktiivselt populariseerinud vene keele õppeainet õpilaste seas.

Õppeasutuse edendamises on Maie andnud oma panuse ning on teinud ettepanekuid vene keele õpetamise ja õppekava muutmise osas. Ta on õpilasi kaasanud erinevatesse programmidesse, olümpiaadidele, keelevõistlustele ning on ise kasutusele võtnud erinevaid keeleõppeprogramme.

 

AASTA ÕPETAJA – ANNELI VEEVO

 

Anneli Veevo tegutseb Abja Gümnaasiumis alates 1995. aastast, kokku on ta töötanud õpetajana 31 aastat. Anneli arvestab õpilaste erinevaid võimeid, läheneb õpilasele individuaalselt, toetab ja innustab. Mõistev, hea algatusvõimega, mitmekülgne ja loov õpetaja. Tundidesse toob mitmekesisust, et oleks huvitav.

Koostab digiõppevahendeid ja teeb ka sisekoolitusi kolleegidele. Abivalmis, ilusa keelekasutusega ja väsimatu ideede generaator. Aktiivne ja edendab kooli, osaleb arengu- ja õppekava koostamisel. Sage õpilastega olümpiaadidel, võistlustel osaleja ja eestvedaja. Tööle pühendunud. Kõigile eeskujuks. Aastal 2021 tunnustatud tiitliga „Hea kolleeg".

 

AASTA HARIDUSASUTUSE JUHT – ARDO AGASILD

 

Õpetaja kogemus aastast 1998 ja direktori kogemus aastast 2005. Ardo eestvedamisel on kool liitunud erinevate programmidega („KiVa", „Ettevõtlik Kool", „Liikuma Kutsuv Kool"). Ardo arvestab õppetöö korraldamisel õpilaste võimete ja vajadustega ning läheneb õppijale individuaalselt. Võimaldab õpilastel osa võtta erinevatest projektidest, konkurssidest, võistlustest.

Tunneb hästi seadusi ja HEV temaatikat. Loomult on rahulik, konkreetne, heatahtlik, julgustav, abivalmis ja sõbralik. Oma käitumisega on Ardo kolleegidele eeskujuks, on toetav ja hooliv, suure südamega. Täidab alati oma lubadusi. Arendab aktiivselt koolielu.

 

AASTA NOOR ÕPETAJA – RIINA LINASTE

 

Riina Linaste töötab Halliste Põhikoolis alates 2018. aastast. Oskab märgata ja toetada lapse arengut. Lastega on hea ja usalduslik suhe.

Riina teeb tööd pühendumisega. Oma tegemistes on täpne, järjekindel, aktiivne, mitmekülgne. Hea huumorimeelega, teeb ümbritseva rõõmsamaks ja aitab keerulistes olukordades optimismi säilitada. Kolleegidele on olnud suureks toeks kaasava hariduse ja digipädevuse valdkonnas.

 

AASTA ALUSHARIDUSE ÕPETAJA – ANNIKA ARTLA

 

Annika Artla on Karksi-Nuia Lasteaias õpetaja aastast 2008. Tööle pühendunud ja saab lastega hea kontakti. Annika on sõbralik, viisakas, toetav ja motiveeriv. Suhtleb lastega heakskiitvalt, võimaldades kõigil lastel jagada oma kogemusi, ideid ja tundeid. Annika arvestab lapse individuaalsusega ja ergutab lapsi aktiivselt suhtlema, mõtlema, uurima ja katsetama. Kohandab õppematerjale ja õpetamisviise nii, et need vastaksid laste erinevatele vajadustele ja soovidele.

Kolleegidega on Annika rõõmsameelne, arvestav ning majas on aktiivne terviseedendaja. Annika on eeskujuks lastele kui ka kolleegidele ning väärib tunnustamist.

 

FOTO: Aasta noor õpetaja - Riina Linaste