« Tagasi

Kultuurikonksukese uus hooaeg

Raamatukogu ootab taas linna- ja maakonna koolide õpilasi osalema veebipõhises viktoriinis Kultuurikonksuke:

  • Kultuurikonksuke on viktoriin 2.- 4. klassi õpilastele, mis kutsub lugema ajakirju Hea Laps, Täheke, Minu maailm.
  • Iga kuu 15. kuupäevaks (septembrist maini) esitatakse ajakirjade sisu kohta küsimused, mis avaldatakse raamatukogu kodulehel.
  • Vastuseid ootame järgmise kuu 5. kuupäevaks, kas:

 veebi vahendusel Google Drive keskkonda,

 aadressil viktoriin@raamatukogu.viljandi.ee,

 vastused võib tuua ka raamatukogu laste-ja noorteosakonda (Tallinna 11/1, Viljandi)

  • Küsimuste õiged vastused avaldatakse raamatukogu kodulehel.
  • Igal kuul loosime kõigi osalejate vahel välja meened. Võitjatega võetakse ühendust, et leppida kokku auhinna kättesaamine.
  • Läbi õppeaasta kestva viktoriini kokkuvõtete tegemine toimub õppeaasta lõpuüritusel, kuhu võimalusel kutsutakse tublimad vastajad ja kohtutakse külalisega.

 

Konksukeses osalemisel tutvuvad õpilased perioodiliste väljaannetega ja nende ülesehitusega. Ajakirjade lugemine aitab õpilastes arendada funktsionaalset lugemisoskust ja tähelepanuvõimet. Lisanduvad uued teadmised ja laiem silmaring!

Osaleda võivad õpilased individuaalselt või kogu klassiga.

 

Info:

viktoriin@raamatukogu.viljandi.ee

4338665; 4338666

https://raamatukogu.viljandi.ee/et/viktoriin-kultuurikonksuke-2.-4.-klassi-opilastele

 

Viktoriinisarja toetab KULKA Viljandimaa ekspertgrupp ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit