« Tagasi

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd turismispetsialistile

Mulgi Vallavalitsus võtab tööle
TURISMISPETSIALISTI

Kui oled entusiastlik, uuendusmeelne ja soovid anda oma panuse Mulgi valla arengusse, ootab Mulgi vallavalitsus Sind kandideerima turismispetsialisti töökohale.

 

Turismispetsialisti peamisteks ülesanneteks Mulgi valla turismivaldkonna töö arendamine ning korrektse ja igakülgse teabe jagamine turismialasest tegevusest Mulgi vallas, koguda ja korrastada erapooletut ja pädevat informatsiooni turismiteenuse ja selle osutamise ning huviväärsuste kohta Viljandi maakonna haldusterritooriumil ja edastada seda turismiinfost huvitatud isikutele ja teistele turismiinfokeskustele, -punktidele.

 

Tööülesannete kirjeldus

 • Mulgi vallas Karksi-Nuias asuva turismiinfopunkti juhtimine, turismialase tegevuse koordineerimine, arendamine ja vastavate tegevuste elluviimine, turismiinfo jagamiseks vajalike infomaterjalide koostamine;
 • turismiinfopunkti külastajate teenindamine, turistidega suhtlemine, info jagamine, nende suunamine ja abistamine;
 • koostöö turismialaste ettevõttete ja võrgustikega, mulgimaa piirkondade turismialase info kogumine,  infovahetus.

 

Nõuded kandidaadile

 • keskharidus;
 • soovitavalt eelnev töökogemus valdkonnaga seotud töökohal;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemele ja inglise keele valdamine suhtlustasemel;
 • tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus;
 • asjaajamise põhimõtete tundmine, oma töövaldkonna dokumentide koostamise oskus ja töövaldkonna õigusaktide tundmine ning nende rakendamise oskus;
 • teadmised klienditeeninduse alustest;
 • koostöövalmis, hea suulise ja kirjaliku eneseväljendamise oskus, kohusetundlikkus, pinge talumine, hea organiseerimise võime, võimeline osalema uute lahenduste väljatöötamisel, nende rakendamisel, võime iseseisvalt töötada.

 

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

 

Omalt poolt pakume

 • vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda ja toetavat, sõbralikku kollektiivi;
 •  eneseteostamise ja koolitusvõimalusi.

 

Kandideerimine

Avaldus, elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Mulgi vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, Mulgi vald, Viljandi maakond 69403 või digitaalselt allkirjastatuna mulgi@mulgivald.ee hiljemalt 13. septembriks 2021. a.

Täiendav info: Imre Jugomäe, telefon 5597 2631, e-post imre.jugomae@mulgivald.ee