« Tagasi

TÜNDRE LOODUSKAITSEALA KAITSE-EESKIRJA MUUTMINE

Keskkonnaministri 1. aprilli 2021. a käskkirjaga nr 177 on algatatud määruse „Tündre looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

SELETUSKIRI

KAITSE-EESKIRJA EENÕU

KAART

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal  ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ajavahemikul 20.07-01.09.2021.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile väga oluline.

Vastuväiteid ja parandusettepanekuid Tündre looduskaitseala kaitsekorra muutmise määruse eelnõu kohta saab esitada Keskkonnaametile kirjalikult (info@keskkonnaamet.ee või Karja 17a Võru 65608) hiljemalt 01.09.2021. Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. a I pooles.

 

Lisainfo: reet.reiman@keskkonnaamet.ee