« Tagasi

Osaühing Puidukoda on esitanud keskkonnaloa taotluse

Osaühing Puidukoda on esitanud keskkonnaloa taotluse paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamiseks Viljandi maakonnas, Mulgi vallas, Karksi külas. Tootmisterritoorium paikneb viiel kinnistul: Kivi tn 25 (katastritunnus 60001:004:0084; registriosa nr 3046539 sihtotstarve tootmismaa 100%), Kivi tn 21 (katastritunnus 60001:004:0062, registriosa nr 3130239; sihtotstarve ärimaa 100%), Kivi tn 23 (katastritunnus 60001:004:0083; registriosa nr 3566839; sihtotstarve tootmismaa 100%), Kivi tn 27 (katastritunnus 60001:004:0063; registriosa nr 2994939; sihtotstarve tootmismaa 50%, ärimaa 50%) ja Teeääre (katastritunnus 60001:004:0850; registriosa nr 674739; sihtotstarve elamumaa 100%).

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-115539, dokument nr T-KL/1007393-4.