« Tagasi

Veisjärve väljavoolule Õhne jõele kalapääsu rajamiseks keskkonnaloa taotluse esitamisest teavitamine

Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi on 03.06.2021esitanud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1008280. Taotleja taotleb keskkonnaluba kalapääsu rajamiseks Veisjärve (VEE2099400) väljavoolule Õhne jõele (VEE1013700) koordinaatidel X:6439386 Y:603026 Paanikse metskond 14 kinnistule (registriosa nr 15270150; katastritunnus 60001:001:0218) Sudiste külas Mulgi vallas Viljandimaal.

 

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetlus nr M-115941 (M-115941), dokument nr DM-115941-1.

 

(menetluse otselink https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?represented_id=&search=1&applicant=&proceeding_nr=m-115941&permit_nr=&register_date_start=&register_date_end=&proceeding_id=16046 )

 

FOTO: H. Timm