« Tagasi

Mulgi Vallavalitsus võtab tööle haridus- ja noorsootööspetsialisti

Avalik konkurss Mulgi  Vallavalitsuse  
HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI  ametikoha täitmiseks

 

Põhiülesanded:  Haridus- ja noorsootööspetsialisti ülesanneteks on Mulgi valla haridus- ja noorsootöö koordineerimine ja korraldamine.

Põhilisteks ülesanneteks on:

 • haridus- ja noorsootöö korraldamine vallas, sh valla haridusasutuste koostöö korraldamine, haridusalase tegevuse koordineerimine, noorsootöö ja huvihariduse kvaliteetse toimimise tagamine;
 • haridusasutuste juhtide ja vallaelanike nõustamine;
 • haridus- ja noorsootöö valdkonna registrite ja arvestuste pidamine ning aruandluste koostamine;
 • haridus- ja noorsootöö valdkonna toetuste eraldamise protsesside läbiviimine ja kontrolli teostamine toetuste kasutamise üle;
 • haldusaktide koostamine.

 

Ametikoha asukoht on Mulgi vald.

 

Ootused kandidaadile

 • kõrgharidus;
 • kasuks tuleb avaliku teenistuse riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemus;
 • töövaldkonnaga seotud õigusaktide tundmine;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • iseseisvus ja analüüsivõime;
 • pingetaluvus;
 • ausus, korrektsus, täpsus ja usaldusväärsus;
 • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, abivalmidus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasandil;
 • B kategooria lubade olemasolu.

 

Pakume:

 • võimalust panustada omavalitsuse arendamisse;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • erialast täienduskoolitust;
 • meeldivat töökeskkonda.

 

Tööle asumise aeg: 16. august 2021.

 

Kandidaadil esitada taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 23. juuliks 2021  aadressile Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja Mulgi Vallavalitsus märgusõnaga „Haridus- ja noorsootööspetsialist" või digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee.

Täiendav info: Imre Jugomäe (vallavanem), telefon 5597 2631, e-posti aadress imre@mulgivald.ee