« Tagasi

Avalik konkurss Mulgi Vallavalitsuse SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Mulgi Vallavalitsus pakub tööd
SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTILE

Põhiülesanded: Sotsiaaltööspetsialisti ülesandeks on sotsiaaltöö korraldamine, kodanike nõustamine ning riiklike ja vallapoolsete sotsiaaltoetuste ja –teenuste taotluste menetlemine.

Põhilisteks ülesanneteks on:

 • sotsiaaltöö korraldamine vallas;
 • vallaelanike nõustamine;
 • sotsiaalvaldkonna registrite ja arvestuste pidamine ning aruandluste koostamine;
 • sotsiaaltoetuste menetlemine ja sotsiaalteenuste korraldamine;
 • valla eestkostel olevate täisealiste isikute eestkoste korraldamine;
 • haldusaktide koostamine.

 

Ametikoha asukoht on Mulgi vald (Mõisaküla piirkond).

 

Ootused kandidaadile

 • vastava erialase ettevalmistusega kõrgharidus;
 • kasuks tuleb avaliku teenistuse riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töökogemus;
 • töövaldkonnaga seotud seadusandluse tundmine;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • iseseisvus ja analüüsivõime;
 • pingetaluvus;
 • ausus, korrektsus, täpsus ja usaldusväärsus;
 • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, abivalmidus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasandil;
 • B kategooria lubade olemasolu.

 

Pakume:

 • võimalust panustada omavalitsuse arendamisse;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • erialast täienduskoolitust;
 • meeldivat töökeskkonda.

 

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

 

Kandidaadil esitada taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, motivatsioonikiri, elulookirjeldus (CV) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 05. juuliks 2021  aadressile Pärnu mnt 30, 69403 Abja-Paluoja Mulgi Vallavalitsus märgusõnaga „Sotsiaaltööspetsialist" või digiallkirjastatult e-posti aadressile mulgi@mulgivald.ee.

 

Täiendav info: Ervin Tamberg (Mõisaküla piirkond, abivallavanem/piirkonnajuht), telefon 58052900, e-posti aadress ervin@mulgivald.ee,

Ene Maaten (Halliste piirkond, abivallavanem/valdkonnajuht, telefon 56980787, e-posti aadress ene@mulgivald.ee