« Tagasi

Avaldame koos lapsevanematele tänu!

COVID-19 kriisi ajal oleme õppinud märkama neid inimesi meie ümber, kelleta võib elu täielikult peatuda. Arstid, politseinikud, õpetajad jpt on kriisi ajal asendamatud ning nende suunas avaldatud tänu ja kiidusõnad on täiesti õigustatud. Viimane aasta on harjumuspärase elu pea peale pööranud ka suuresti lapsevanemate jaoks, kes seisavad silmitsi väljakutsetega mitmel rindel. 

 

Distantsõpe, töökohustused, laste eest hoolitsemine, hirm lähedaste tervise pärast ja mure pere materiaalse toimetuleku pärast, peresuhete pingestumine, laste aitamine õppetöös, majapidamistööd, paarisuhted – see kõik on lastevanemaid kurnanud. Paraku on nende jõupingutustest väga vähe räägitud. Teadmatus, kaua kriisiolukord veel kestab, tekitab vanemates ärevust ja depressiooni, mis mõjutab otseselt nii laste kui ka lastevanemate heaolu ning toimetulekut koduses keskkonnas. Abi küsimine ei ole tavapärane ja vanemad tunnevad, et nad peavad ise hakkama saama. Koroonakriisist põhjustatud piirangud on pannud vanemate õlule koorma olla täiskohaga õpetaja, treener, vaba aja planeerija, nõustaja ja kokk, täites seejuures ka oma töökohustusi. Lastevanemad vajavad tuge, mõistmist ja avalikku tunnustust, et koroonakriisist põhjustatud olukorraga toime tulla.

 

Tänukampaania raames ja kooliaasta lõpusirgel soovime tunnustada ning tänada kõiki lapsevanemaid tehtud raske töö eest distantsõppel, vanemaid, kes on oma lastel võimaldanud lasteaiast koju jääda ja eesliinitöötajaid, kes on oma perede arvelt olnud toeks teistele kodanikele.

 

Paljud lapsevanemad on peale sellist aastat sattunud olukorda, kus nad vajaks ise abi või toetust, aga tihtilugu võib-olla ei teata, kust seda otsida. Seetõttu tahame normaliseerida abi küsimist ja julgustada lastevanemaid vajadusel abi paluma, andma sihtgrupile nõu eneseabioskuste arendamisel ja teavitada neid eneseabi kanalitest nagu lasteabitelefon 116 111, www.tarkvanem.ee ja www.lasteabi.ee

 

Kutsume siinkohal kohalikke omavalitsusi üles jagama eelnimetatud tugi- ja abimeetmeid puudutavat informatsiooni enda piirkonna ja kirjalistidesse kuuluvate inimestega, et teadmine erinevatest abi saamise võimalustest Eesti eri piirkondades jõuaks maksimaalselt paljude abivajajateni. Samuti hindame väga, kui jagaksite kampaaniaga seonduvat informatsiooni ka kõikvõimalikel enda poolt hallatavatel kanalitel (eriti sotsiaalmeedias – et seda lihtsam teha oleks, leiate kirja manusest ka kampaania visuaali Facebooki postitamiseks ning samuti võimalikku postituse teksti). 

 

Kindlasti võiks ära mainida, et kampaaniat saatval veebilehel on igaühel võimalik isiklikult avaldada lastevanematele tänu. Veebi sisestatud lastevanemate nimed kuvatakse koos tänusõnadega mitmelpool nii digi- kui välimeedias. Muuhulgas on koostöös Koit Toome ja Laulupesa laululastega valminud tänulaul, mida võib ka sotsiaalmeedias levitada (eraldi alla laetav on see siit)!

Link kampaaniaveebi, kust leiab kampaania peamise info kui ka kampaanialaulu: aitähsulle.ee