« Tagasi

Nuia tee 3a kinnistu detailplaneeringu algatamise teade

Nuia tee 3a kinnistu detailplaneeringu algatamine

Mulgi Vallavalitsuse 1. juuni 2021. a korraldusega nr 466 algatati Abja-Paluoja linnas Nuia tee 3a (katastritunnus 10701:004:0023) kinnistul detailplaneering koos keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõuga.  Detailplaneeringu eesmärk on tankla, kaubandus- ja teenindushoone rajamine koos vajaliku taristuga. Planeeringuala suurus on 4610 m² ja maa sihtostarve on ärimaa. Planeering on kooskõlas kehtiva Abja valla üldplaneeringuga.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna eelhinnangu ja asjaomaste asutuste seisukohtade põhjal puudub detailplaneeringuga kavataval tegevusel oluline keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lisa 1: Lähteülesanne

Lisa 2: Abja-Paluoja linn, Nuia tee 3a kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Lisa 3: Eskiis detailplaneeringu algatamiseks