« Tagasi

Mulgi vallavalitsus teeb ettepaneku Kastani tn 3a jäätmejaama detailplaneeringu peatamiseks

Mulgi vallavalitsus otsustas tänasel istungil teha volikogule ettepanek Kastani tn 3a jäätmejaama detailplaneeringu peatamiseks. Vallavanem Imre Jugomäe sõnul on iga detailplaneeringu eesmärk välja selgitada millistel tingimustel on kavandatav objekt antud kohta sobilik ning anda võimalus kõigile oma arvamuste ja ettepanekute tegemiseks. Tänaseks on selge, et asukohta ei peeta sobilikuks ja sellest tulenevalt tuleb leida alternatiiv. Valla jäätmekava kohaselt on seatud eesmärgiks rajada keskne kogumispunkt aastaks 2025. Jäätmejaam on vallale jäätmete liigiti kogumiseks vajalik ja tegemist ei ole kindlasti prügilaga. Arusaadavalt tekitavad inimestes ebakindlust pidevalt muutuvad regulatsioonid ministeeriumi ja Euroopa Liidu poolt ning kardetakse, et see võib ajas muutuda millekski, mis hakkab elukeskkonda häirima. Mõistlik on leida uus ja kõigile vastuvõetav asukoht.