« Tagasi

Vallavolikogu keskkonna - ja heakorrakomisjoni koosolek

Vallavolikogu keskkonna - ja heakorrakomisjoni  koosolek toimub esmaspäeval, 12. aprillil  2021 algusega kell 16.00 kaugkoosolekuna veebis.

 

Koosoleku päevakorras: 

1. Mulgi Vallavolikogu 20.06.2021 määruse nr 42 „Mulgivalla heakorrakonkursi Kaunis kodu läbiviimise kord" muutmine

2.  Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Tikuti kinnistu, Abja-Paluoja)

3. Kastani tn 3 jäätmejaama detailplaneeringu eelnõu avalikule väljapanekule suunamine Kastani tn 3 detailplaneeringu eelnõu koos lisadega https://mulgivald.ee/kastani-3

4. Jooksvad küsimused