« Tagasi

Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek neljapäeval, 17. mail

Mulgi Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 17. mail algusega kell 18.00 Mõisakülas Jaan Sihveri tn 4. 

Päevakord: 

1.Mõisaküla Lasteaia põhimääruse uus redaktsioon

2. Mõisaküla Lasteaia arengukava 2018-2022

3. Mõisaküla Kooli põhimääruse uus redaktsioon

4. Mõisaküla Kooli arengukava 2018-202

5. Mulgi valla Karksi piirkonna huvuhariduse ja huvitegevuse kava 2018. aastaks

6. Muud küsimused.