« Tagasi

Mulgi Vallavalitsus võõrandab kirjaliku enampakkumise teel

Mulgi Vallavalitsus võõrandab kirjaliku enampakkumise teel Uue-Küti 5 korteriomand alghinnaga 50 eurot (kinnistu registriosa nr 3879839) asukohaga Uue- Küti (katastriüksuse tunnus 19202:005:0114), Ereste küla, Mulgi vald, Viljandi maakond.
 
1. Kirjalikule enampakkumisele esitada pakkumine 16.septembriks 2019 kella 10.00-ks Mulgi Vallavalitsuse Halliste piirkonda aadressil Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald, Viljandi maakond või eposti aadressile halliste@mulgivald.ee  Pakkumine peab olema tähistatud märgusõnaga "Uue-Küti 5".
 
2. Pakkumises peavad sisalduma:
3.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
3.2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
3.3. dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
3.4. sõnadega väljendatud pakkumise summa;
3.5. pakkumise esitaja allkiri;
3.6. esindaja volitusi tõendav dokument.
3. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta korralduse punktis 3 nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale, välja arvatud juhul, kui enampakkumise komisjon on tuvastanud, et tegemist ei ole sisulise kõrvalekaldumisega pakkumise kohta esitatud nõuetest ning see minetus ei takista pakkumismenetluse objektiivset läbiviimist ega too kaasa ebaõiget tulemust.
4. Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta korralduse punktides 3 ja 5 nimetatud nõuetele, fikseerib enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks osutumise.
5. Pakkumiste avamise komisjoni liikmeteks kinnitada:
Ene Maaten, Reet Praaman ja Kadri Kivimets.
6. Tehingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub kinnistu omandaja.
7. Korteriomandi notariaalne ostu-müügi leping tuleb sõlmida 4 kuu jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemist.