Raieloa taotlemine

Kirjeldus 

 

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Kestvus

 

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Väljastatud raieloa kehtivus on üks aasta.

Õigusaktid

 

Vastutaja     

 

                                          

Abja ja Halliste piirkond: Anneli Pälsing, anneli.palsing@mulgivald.ee, 436 3185, 5305 5008

Karksi piirkond: Tiia Kukk, tiia.kukk@mulgivald.ee, 435 5516, 5343 2880

Mõisaküla piirkond: 

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud

 

 

 

 

 

 

 

Esitada vallavalitsusele paberkandjal vormikohane taotlus.
Vastuvõtuajad: 

Abja piirkond (Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja)
E-R 08.00-16.30, lõuna 12.00-12.30

Halliste piirkond (Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald),
E ja N 9.00-12.00 ning 13.00-16.00
 
Karksi piirkond (Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia),
E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.30, lõuna 12.30-13.00 
 
Mõisaküla piirkond (Kesk tn 4, Mõisaküla),
E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.30, lõuna 12.00-12.30

Vajaminevad dokumendid

 

Viide

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud
sammud

Esitada vallavalitsusele  aadressile mulgi@mulgivald.ee digitaalselt allkirjastatud vormikohane avaldus

Vajaminevad dokumendid

 

Viide