Piirkondlik politseitöö

Piirkondliku politseitöö mõistet kasutati esimest korda 2001. aastal. Täna räägitakse aina enam kogukonnakesksest politseitööst, mis on oma sisult palju laiema tähendusega. Selle eesmärgiks on lähendada politseid kogukonnale, tuvastada piirkonnas turvalisust häirivaid probleeme ja arendada politsei, asutuste, ühenduste ning kohalike omavalitsuste koostööd.
 
Kogukonnakeskset politseitööd viib ellu piirkonnapolitseinik, kes on kogukonnaliikmetele tuttav ja kogukonda tundev politseiametnik, olles partneriks kogukonnale ja kohalikule omavalitsusele probleemide lahendamisel.
 
Mulgi valla piirkonnapolitseinike kontaktandmed:
 
TAIVO VÄSTRIK 
Telefon: 517 2059
e-post: taivo.vastrik[ät]politsei.ee
 
ÕNNELA KÕVA
Telefon: 433 8931
 
POLITSEI LÜHINUMBER 110
 
LIIKLUSLIIN 14 900 (liiklusliin kuuleb ja kuulab murelikke teatajaid, keda häirivad kihutajad, joobnu­na rooli tükkijad, liiga uljad rollerijuhid ja teised enese ning kaasinimeste ohustajad)
 
OHVRIABI 434 0343 (neile, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks)