Palgaandmed

Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 alusel Rahandusministeeriumi avaliku teenistuse  kesksel veebilehel.

Avalikustatud palgaandmed hoitakse üleval vähemalt 2 aastat alates avalikustamisest. Vanemaid andmeid ei ole kohustust avalikustatuna hoida.