Mulgi valla külavanema statuut

Mulgi Vallavolikogu võttis 18.augustil 2022 vastu külavanema statuudi.

Määrus reguleerib Mulgi vallas külavanema valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, külavanema õigusi ja ülesandeid, volituste kestust ning sümboolika kasutamist. Samuti sätestatakse Mulgi valla ülesanded külavanema ametitegevuse toetamisel ja kogukondliku koostöö tagamisel.

Uue statuudiga antakse kõigile külaliikumisest huvitatud inimestele võimalus aidata valida külavanemat, kui teda pole või kui senine külavanem ei soovi enam jätkata.

Mulgi vallas on kolm linna, kaks alevikku ja 58 küla.

Mulgi valla külavanema statuut