VI Mulgi pidu toimub 2021. aastal

Seoses Eestis kehtiva eriolukorraga teatab Mulgi Kultuuri Instituut, et VI Mulgi pidu, mis pidi toimuma tänavu mai lõpus, lükatakse aasta võrra edasi ja see toimub 29. mail 2021. Täname kõiki kaaskorraldajaid, koostööpartnereid, lauljaid, tantsijaid ja muusikuid, kes on juba panustanud VI Mulgi peo toimumisse. Jätkame koostööd ja informeerime teid edaspidi toimuvast eriolukorra lõppemisel. Tänavu mais koos Mulgi peoga toimuma pidanud II Mulgi söögi festival lükkub eeldatavasti mõne kuu võrra edasi.

Lisainfo: Mulgi pidu mki@mulgimaa.ee, Mulgi söögi festival indrek@mulk.ee

VI Mulgi pidu

VI Mulgi pidu toimup Karksi kihelkonnan Karksi mõisapargin 30 lehekuu päeväl 2020. aastel. Päe ürgäp II Mulgi söögi vestivalige, kun pannas kokku parempe mulgi söögi ja käsitüü. Toimup suur laat, mille püüne pääl om tihe kava, kun astuve rahva ette külälise Setumaalt, Võrumaalt, Kihnust. Tühün om õpikambre. Valla om lasteala jpm. VI Mulgi pidu konsert ürgäp pääle lõunet kell kaits rongikäiguge, kun om oodet vähempelt 1500 lauljet, tansijet ja pillimängijet. Pidu kavan om nii etteaste ruppelt ku ka rahvage ütenlaulmine ja tansmine.

VI Mulgi pidu "Mia ja sia ütenkuun" kava

Oodame, et VI Mulgi pidule kirja pannu rupi õpis selges ka rahvage ütenkuun lauldave laulu ja tansu. Noodi, tansude kirjelduse, muusika ja muu vajalik materjal (pannas järege manu) om löütav Karksi- Nuia kultuurikeskuse kodulehe pääl lingige https://kultuurikeskus.karksi.ee/89-sundmused-vi-mulgi-pidu-repertuaar.html

Täempeses om Mulgi pidu toeten Rahvakultuurikeskus, Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa Ekspertgrupp, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, TaaVID Meedia, Nuia TV, Mulgi vald, Karksi-Nuia Kultuurikeskus, Mulgi Kultuuri Instituut

 

Pidule pane rupp kirja lingil – https://forms.gle/Jfy4t9L1UvAU6KZh7
Kirjapandmine om valla kunni 01.03.2020

 

Mulgi pidu kõrraldusmiiskund:
Pääkõrraldeje: Mulgi Kultuuri Instituut. Grenbergi Ave tel. 5885 7355 mki@mulgimaa.ee
Mulgi pidu pääjuht: Kannistu Kai tel. 5198 1363 kai.kannistu@kaksi.ee
Turundus ja reklaam: Kannistu Kaire tel. 5858 3385 kaire.kannistu@karksi.ee
Koorijuhateje: Roometsa Ülle tel. 5205165 ulle.roomets@ut.ee
Tansujuht: Arraste Anneli tel. 5362 9692 anneliarraste@gmail.com
Muusikajuht: Põldsepa Margus tel. 5019 528 margus. poldsepp@gmail.com
Mulgi kiil: Laande Alli tel. 5239 232 alli.laande@gmail.com
Majandusmiis: Suurpuu Urmas tel 5135 306 urmas.suurpuu@karksi.ee

Mulgi söögi vestival ja laat:
Mulgi Väiketootjate Liit. Palu Indrek tel. 5672 0401 indrek.mulgikropsud@gmail.com