LUMETÕRJETÖÖDE TEGIJAD MULGI VALLA TEEDEL TALVEPERIOODIL 2022-2025

Mulgi valla kohalikel teedel, avalikult kasutatavatel erateedel ning Mulgi vallas sissekirjutust
ning kehtivat prügiveolepingut omavate kodanike sissesõiduteedel teostatakse lumetõrjet ka
sellel talvel. Enne lumetõrjeperioodi algust palume kõigil maaomanikel puhastada teeääred
võsast ning suurtest okstest, eemaldada või märgistada kõik aiakujunduselemendid, mis
võivad lumelükkamisele ette jääda. Teeäärsete takistuste esinemise korral on lumelükkajal
õigus jätta sissesõidutee lumest puhastamata.
Allpool olevalt lingilt avaneb valla talihooldus piirkondade veebikaart: ülalt servast valida
INFOKIHID, edasi talihooldus ja seal panna õige piirkonna juurde linnuke:

EVALD.ee kaart

Lumetõrjetöid teostavad:

1. Abja piirkond

 • Piirkonnad nr 1 ja 2: Kamara, Lasari, Raamatu, Umbsoo, Räägu, Laatre, Veelikse ja Sarja külade teed – Uus-Liiva talu (Viktor Õigus, tel 505 1384).
 • Piirkond nr 3: Veskimäe ja Abja-Vanamõisa külade teed – Jussi OÜ (Väino Talu, tel 513 4006).
 • Piirkond nr 4: Saate ja Penuja külade teed – Coldmix OÜ (Toomas Osijärv, tel 511 7006).
 • Piirkond nr 19: Abja-Paluoja linna tänavad, parklad- Jussi OÜ (Väino Talu, tel 513 4006).
 • Abja-Paluoja linna platsid, kõnniteed – OÜ Abja Elamu (Raul Song, tel 524 6160, heakorraspetsialist).

 

2. Halliste piirkond

 • Piirkond nr 16:  Halliste, Õisu, Kulla ja Päidre külade teed – OÜ Milligrupp (Arne Lohu, tel 504 9247; Sven Lohu, tel 525 1675).  
 • Piirkond nr 17: Uue-Kariste, Rimmu ja Mõõnaste külade teed – Viira Kaasiku talu ( Erki Vilido, tel 5696 5629).
 • Piirkond nr 18: Vana-Kariste, Päigiste küla teed – Koigu talu (Mati Käära, tel 529 8015).

 

3. Karksi piirkond

 • Karksi-Nuia linn – AS Iivakivi (Priit Laprik, tel. 518 4402).
 • Piirkond nr 5: Pöögle küla teed ­– FIE Elmo Kibe Leo talu (Elmo Kibe, tel. 511 7013).
 • Piirkonnad nr 6, 9, 12, 13, 14 ja 15: Karksi, Polli, Tuhalaane, Morna, Hirmuküla, Pärsi, Oti, Metsaküla, Saksaveski, Kassepa ja Allaste piirkonna külade teed – Kalviker Transport OÜ (Kalev Jaago, tel. 514 0421).
 • Piirkonnad nr 7 ja 10: Lilli ja Sudiste piirkonna küla teed – FIE Kaarel Saaremets (tel. 5665 7795).
 • Piirkond nr 8: Kõvaküla ja Ainja küla teed – FIE Andi Roggenbaum Kiini Talu (Andi Roggenbaum, tel. 518 4393).
 • Piirkond nr 11: Mäeküla – Maevor Auto OÜ (Einar Voronin, tel. 56505604).

 

4. Mõisaküla linn

 • Mõisaküla linna tänavad, parklad, platsid, kõnniteed – Mõisaküla Linnahooldus (Margit Usin tel 522 5661, juhataja).

Info: teedespetsialist Rein Anton, tel 511 5422, rein.anton@mulgivald.ee

Mulgi valla lumetõrje teostamise kord