Mulgi Vallavolikogu komisjonid

Eelarve- ja majanduskomisjon

Esimees: Peeter Rahnel

Liikmed:

Merju-Mai Leiaru

Arvids Tisler

Arvo Pede

Jüri Patune

Anti Kala

Sigrid Ruben

Taimo Tugi

Hans Neppo

Komisjoni koosolekute protokollid 

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Esimees: Andres Rõigas

Liikmed:

Juta Jalakas

Heikki Olonen

Ingrid Kõiv

Lembit Hiiesalu

Mari Saarela

Eneli Põder

Riina Seegel

Annika Veidenberg

Komisjoni koosolekute protokollid

 

Haridus- ja kultuurikomisjon

Esimees: Taevo Viitas

Liikmed:

Jüri Patune

Ilmar Pärn

Ürjo Mälksoo

Deily Tatar

Laine Pedaja

Evija Pärn

Kai Kannistu

Reet Joosing

Komisjoni koosolekute protokollid

 

Spordikomisjon

Esimees: Reet Paju

Liikmed:

Fred Karu

Leo Liiber

Anti Kala

Andi Sõmmer

Eveli Allik

Kert Vallas

Olavi Israel

Jaak Israel

Komisjoni koosolekute protokollid

 

Kodanikuühenduste ja külaarengu komisjon

Esimees: Tarmo Simson

Liikmed:

Reet Paju

Harri Ellermaa

Tea Kartau

Eveli Allik

Juta Jalakas

Mati Iisson

Enn Sarv

Veiko Kuusik

Komisjoni koosolekute protokollid

Muudatus Mulgi Vallavolikogu kodanikuühenduste ja külaarengu komisjoni koosseisus

 

Keskkonna- ja heakorrakomisjon

Esimees: Raul Song

Liikmed:

Rein Tarkus

Indrek Lepik

Kati Kuusk

Uno Suurmets

Viljar Veidenberg

Urmas Suurpuu

Rene Sang

Voldemar Giske

Komisjoni koosolekute protokollid

Muudatus Mulgi Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosseisus

Revisjonikomisjon

Esimees: Enn Sarv

Aseesimees: Mihkel Kalda

Liikmed:

Arvo Maling

Esta Jaaksoo

Hans Neppo

Komisjoni koosolekute protokollid

 

 

 

Mulgi vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Mulgi vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine

 

Mulgi Vallavolikogu alatise eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Mulgi Vallavolikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine

Mulgi Vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Mulgi Vallavolikogu alatise spordikomisjoni koosseisu kinnitamine

Mulgi Vallavolikogu alatise kodanikuühenduste ja külaarengu komisjoni koosseisu kinnitamine

Mulgi Vallavolikogu alatise keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosseisu kinnitamine

 

Mulgi vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisus muudatuste tegemine

Mulgi Vallavolikogu komisjonide koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine