Jäätmete liigiti kogumine

Jäätmete liigiti kogumine on Eestis kohustuslik kõikidele majapidamistele. Liigiti on oluline koguda pakendeid, klaasi, paberit ja pappi, biolagunevaid jäätmeid, ohtlikke jäätmeid, tekstiili, plaste, puitu, metalle, probleemtooteid ja suurjäätmeid.

 

Pakendid
Mis need on: plastpakend, metallpakend (nt konservipurgid), klaaspakend, tetrapakend. Näiteks: tühjad piima-, jogurti- ja mahlapakid, konservkarbid, kaaned ja korgid, kilekotid (sh leiva- ja saiakotid), šampoonipudelid, hambapastatuubid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, pandimärgita pudelid, hommikusöögi- ja pudrukarbid jms.

Kuidas korraldatud: tühjad ja puhtad pakendid viia avalikesse pakendi kogumismahutisse.
Pakendijäätmete äraandmiseks on lisaks võimalik korraldatud jäätmeveo raames tellida lisateenust. NB! Määrdunud pakend on segaolmejääde! Tagatisrahaga pakend viia tagasivõtu kohta (kauplus, tagastuspunkt).

 

Paber ja kartong

Mis need on: ajalehed, ajakirjad, reklaamtrükised, joonistuspaber, raamatud, puhas paber ja papp jms.

Kuidas korraldatud: Vanapaberi ja kartongi kogumine on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Asustusüksustes Abja-Paluoja linn, Karksi-Nuia linn, Mõisaküla linn, Halliste alevik, Õisu alevik, Karksi küla ja Polli küla elamumaa sihtotstarbelisel kinnistul peab olema eraldi jäätmemahuti vanapaberi kogumiseks kui kinnistul on 10 ja enam korterit ning kaugküte või vedelkütust kasutav lokaalküte. Teistel kinnistutel peab vanapaberit koguma eraldi ja viima vanapaberi selleks ettenähtud kogumispunkti või andma üle jäätmevedajale või -käitlejale. Küttekoldes võib vanapaberit põletada ainult kogustes, mis on vajalik tule süütamiseks.

 

Köögi- ja sööklajäätmed

Mis need on: puu- ja köögiviljad ning nende koored, pagaritooted näiteks (leib, sai), kohvi- ja teepaks koos filtriga, määrdunud papp ja paber, majapidamispaber, salvrätid, teepakid, toataimed, lõikelilled jms.

Kuidas korraldatud: biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumiseks tuleb kasutada eraldi mahutit asustusüksustes Abja-Paluoja linn, Karksi-Nuia linn, Mõisaküla linn, Halliste alevik, Õisu alevik, Karksi küla ja Polli küla elamumaa sihtotstarbelisel kinnistul, millel on vähemalt 10 korterit; toitlustusega tegelevas asutuses ja mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus tekib üle 25 kg biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid nädalas.

Üksikelamul ja vähem kui 10 korteriga elamumaa sihtotstarbega kinnistul tuleb biolagunevad jäätmed kompostida nõuetele vastavalt samal kinnistul või anda üle jäätmevedajale.

 

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed

Mis need on: lehed, hein, taimed.

Kuidas korraldatud: biolagunevate jäätmete kompostimine on lubatud vastavalt jäätmehoolduseeskirja nõuetele oma kinnistu piires. Hajaasustusalal on okste ja lehtede põletamine lubatud aastaringselt, v. a kui on kehtestatud tuletegemise keeld, tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil ja tuletegemise koht peab paiknema ohutul kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast. 

 

Suurjäätmed
Mis need on: näiteks diivanid, lauad, toolid, kapid, puidust uksed, kardinapuud, vaibad, madratsid, kraanikausid, vannid, WC-potid jms.

Kuidas korraldatud: saab ära anda saab ära anda Viljandi jäätmejaama. Küsi lisainfot oma jäätmevedajalt.

 

Metall
Mis need on: erinevad metallist esemed, nt plekid, vihmaveetorud, redelid, kerised, jalgrattad, kuivatusrestid, aiavõrgud, okastraat, potid, metallnõud ja -purgid ja muud metallist valmistatud tooted.
Kuhu üle anda: vanametalli kokkuostu, vastavat õigust omavale jäätmekäitlejale või viia lähimasse jäätmejaama. Asukohad leiad kuhuviia.ee

 

Klaasijäätmed ja lehtklaas

Mis need on: näiteks tarbeklaas nagu vaasid, pitsid, kannud jm, klaasist riiulid ja lauakate, peegel, lehtklaas jne.

Kuhu üle anda:  Hetkel Mulgi vallas eraldi lehtklaasi vastuvõttu ei ole. Klaasijäätmeid tuleb koguda eraldi ning üle anda vastavat õigust omavale jäätmekäitlejale või viia lähimasse jäätmejaama. Asukohad leiad kuhuviia.ee

 

Plast

Mis need on: olmejäätmest eraldi kogutud jäätmed (näiteks plastist mänguasjad, kausid, ämbrid, vannid, kelgud jne), mida tuleb tekkekohas liigiti koguda.

Kuhu üle anda: viia lähimasse jäätmejaama või anda üle vastavat õigust omavale jäätmekäitlejale. Kasutuskõlblikud plastesemed võib viia kasutatud asjade müügikohta.


Puit
Mis need on: naturaalsed, töötlemata ehitusmaterjalid (lauad, prussid, voodrilauad, põrandalauad jne). Töödeldud puit on värvitud, immutatud, õlitatud või mõnel muul viisil töödeldud puidujääde.

Kuhu üle anda: võimalusel taaskasutada. Ehitustööde käigus tekkinud puidujäätmed saab üle anda vastavat õigust omavale jäätmekäitlejale või viia lähimasse jäätmejaama. Asukohad leiad kuhuviia.ee NB! Küttekoldes ja lõkkes võib põletada ainult töötlemata puitu!

 

Tekstiil ja rõivad

Mis need on: erinevad riided ja rõivad, majapidamiskangas (linad, rätikud).
Kuhu üle anda: võimalusel taaskasutada. Katkised, niiskusplekkidega, kopitanud, koitanud ja määrdunud riided on segaolmejäätmed. Hetkel Mulgi vallas eraldi tekstiilijäätmete vastuvõttu ei ole. Tekstiilijäätmeid tuleb viia lähimasse jäätmejaama või kasutatud rõivaste müügikohta, kogumispunkti või anda üle vastavat õigust omavale jäätmekäitlejale.

 

Elektroonikajäätmed
Mis need on: külmikud, telerid, pesumasinad, boilerid, tolmuimejad, arvutid, printerid, mikrolaineahjud, röstrid, telefonid jne.

Kuhu üle anda: viia kauplusesse (seade ei tohi olla rüüstatud), kust kavatsetakse osta uus samalaadne toode. Saab üle anda elektroonikaromude kogumiskohta, Abja-Paluoja, Karksi-Nuia või Mõisaküla kogumispunkti, lähimasse jäätmejaama või uue seadme ostmisel turustaja müügikohta. 

 

Ohtlikud jäätmed

Mis need on: oma omaduste poolsest inimorganismile ja looduskeskkonnale kahjulikud jäätmed, mis nõuavad erikäitlust, nt lahustid, värvid, liimid, ohtlikke aineid sisaldavad pesuvahendid, aegunud ravimid, reostunud pakendid, taimekaitsevahendid.
Kuhu üle anda:  Ohtlikud jäätmed tuleb viia Abja-Paluoja, Karksi-Nuia või Mõisaküla ohtlike jäätmete kogumispunkti, lähimasse jäätmejaama või anda üle vastavat õigust omavale jäätmekäitlejale. Ravimid viia lähimasse apteeki.  

 

Rehvid
Kuhu üle anda: viia vanarehvide kogumispunkti, lähimasse jäätmejaama või hooldustöökotta viimase nõusolekul. Jäätmevaldajal on õigus vanarehvid nimetatud kohtadesse tasuta üle anda.

 

Patareid ja akud

Mis need on: vanad akud ja patareid.

Kuhu üle anda: viia müügikohta, Abja-Paluoja, Karksi-Nuia või Mõisaküla kogumispunkti, lähimasse jäätmejaama või muudesse kogumispunktidesse. Jäätmevaldajal on õigus patareid ja akud nimetatud kohtadesse tasuta üle anda.

Info       Info